Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: antimatter

  • CERN trapped Antimatter

    17 พฤศจิกายน เว็บไซด์ของ เซิร์น (www.cern.ch) ประกาศความสำเร็จของโครงการทดลองอัลฟ่า (Alpha Experiment) ที่สามารถสร้างและกัก “ปฏิสสาร” (Antimatter) ของธาตุไฮโดรเจน (antihydrogen) ได้ นี้ไม่ได้การสร้างแอนตี้ไฮโดรเจน ได้ครั้งแรก เคยมีการสร้าง แอนตี้ไฮโดรเจน ครั้งแรกโดยฝีมือมนุษย์ได้ในปี 1995 ที่เซิร์นแห่งนี้ จำนวน 9 อะตอม และปี 2002 โครงการ ATHENA,ATRAP ได้ศึกษาหาวิธีในการสร้าง Antihydrogen จำนวนมากเพื่อใช้ในการศึกษา และโครงการอัลฟ่า เป็นความสำเร็จล่าสุด เนื่องจากแอนตี้ไฮโดรเจนที่เคยผลิตออกมาได้นั้น จะหายไปกับภาวะแวดล้อมในระยะเวลาสั้นมาก แต่โครงการอัลฟ่าสามารถรักษาแอนตี้ไฮโดรเจนเอาไว้ได้หลายสิบวินาที ซึ่งเพียงพอที่จะศึกษาอนุภาคของมันได้ ซึ่งครั้งนี้สามารถสร้างแอนตี้ไฮโดรเจนได้ 38 อะตอม สำหรับทฤษฏีบิ๊กแบงเชื่อว่าเมื่อเกิดบิ๊กแบงขึ้น มีการสร้างสสารและปฏิสสารในจำนวนที่เท่ากัน แต่ว่าโลกทุกวันนี้กลับมีแต่สสารเท่านั้นที่เราพบ นี้เป็นความพยายามหนึ่งในการหาคำตอบว่าปฏิสสารหายไปไหน http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2010/PR22.10E.html

Don`t copy text!