Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

CERN trapped Antimatter

17 พฤศจิกายน เว็บไซด์ของ เซิร์น (www.cern.ch) ประกาศความสำเร็จของโครงการทดลองอัลฟ่า (Alpha Experiment) ที่สามารถสร้างและกัก “ปฏิสสาร” (Antimatter) ของธาตุไฮโดรเจน (antihydrogen) ได้

นี้ไม่ได้การสร้างแอนตี้ไฮโดรเจน ได้ครั้งแรก เคยมีการสร้าง แอนตี้ไฮโดรเจน ครั้งแรกโดยฝีมือมนุษย์ได้ในปี 1995 ที่เซิร์นแห่งนี้ จำนวน 9 อะตอม

และปี 2002 โครงการ ATHENA,ATRAP ได้ศึกษาหาวิธีในการสร้าง Antihydrogen จำนวนมากเพื่อใช้ในการศึกษา

และโครงการอัลฟ่า เป็นความสำเร็จล่าสุด เนื่องจากแอนตี้ไฮโดรเจนที่เคยผลิตออกมาได้นั้น จะหายไปกับภาวะแวดล้อมในระยะเวลาสั้นมาก แต่โครงการอัลฟ่าสามารถรักษาแอนตี้ไฮโดรเจนเอาไว้ได้หลายสิบวินาที ซึ่งเพียงพอที่จะศึกษาอนุภาคของมันได้ ซึ่งครั้งนี้สามารถสร้างแอนตี้ไฮโดรเจนได้ 38 อะตอม

สำหรับทฤษฏีบิ๊กแบงเชื่อว่าเมื่อเกิดบิ๊กแบงขึ้น มีการสร้างสสารและปฏิสสารในจำนวนที่เท่ากัน แต่ว่าโลกทุกวันนี้กลับมีแต่สสารเท่านั้นที่เราพบ นี้เป็นความพยายามหนึ่งในการหาคำตอบว่าปฏิสสารหายไปไหน

http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2010/PR22.10E.html

Don`t copy text!