Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Astronomy

  • Georges Lamitre

    จอร์จ เลอไมทิ (Georges Henri Joseph Edouard Lemaître) Father of Big Bang  เลอไมทิ เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 1894 ในชาร์เลรอย, เบลเยี่ยม (Charleroi, Belgium)  เขาเรียนระดับมัธยมที่วิทยาลัยเยซูอิด ในกรุงบรัสเซล  1911 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยลัวเว่น (University of Leuven) สาขาวิศวกรรม 1914 เมื่อเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 1 เลอไมทิต้องหยุดเรียนกลางคัน และอาสาสมัครเข้าเป็นทหาร โดยสังกัดหน่วยทหารปืนใหญ่ หลังสงครามเขาได้รับเหรียญ Croix de querre เป็นเกียรติยศ เลอไมทิ กลับเข้าเรียนหนังสืออีกครั้งที่มหาวิทยาลัยลัวเว่น แต่เปลี่ยนมาเรียนด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิก และดาราศาสตร์  1920 จบปริญญาเอก โดยได้เขียนวิทยานิพนธ์หัวข้อ “Approximation of functions of several real variables”…

  • Urbain Le Verrier

    เออร์เบน เลอ แวร์ริเยร์ (Urbain Le Verrier) ผู้พบดาวเนปจูน , และสมมุติฐานเกี่ยวกับดาววัลแคน (Vulcan planet) เลอ แวร์ริเยร์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 1811 ในเซนต์โล, ฝรั่งเศส (Saint-Lô) พ่อของเขาชื่อหลุยส์ (Louis-Baptiste Le Verrier) และแม่ชื่อมาเรีย (Marie Jeanne Pauline Josephine Baudre) 1827 เข้าเรียนที่คานคอลเลจ (Lycée Malherbe-Caen) 1831 เข้าเรียนที่อีโคเล่ โพลีเทคนิค (Ecole Polytechnique) ในกรุงปารีส จากนั้นได้เข้าเรียนที่ Gay-Lussac เป็นช่วงเวลาสั้นๆ  1833 หลังจบการศึกษาได้ทำงานเป็นวิศวกรในโรงงานยาสูบ 1835 ลาออกจากโรงงานยาสูบ 1837 เมื่ออายุ 26 ได้งานเป็นอาจารย์สอนวิชาดาราศาสตร์ที่อีโคเล่โพลีเทคนิค ซึ่งทันที่เขาทำงานเขาก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาวงโครจรของดาวพุธ (Mercury)  แต่งงานกับลูซีลล์ โคเกต์…

  • Urbain Le Verrier

    เออร์เบน เลอ แวร์ริเยร์ (Urbain Le Verrier) ผู้พบดาวเนปจูน , และสมมุติฐานเกี่ยวกับดาววัลแคน (Vulcan planet) เลอ แวร์ริเยร์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 1811 ในเซนต์โล, ฝรั่งเศส (Saint-Lô) พ่อของเขาชื่อหลุยส์ (Louis-Baptiste Le Verrier) และแม่ชื่อมาเรีย (Marie Jeanne Pauline Josephine Baudre) 1827 เข้าเรียนที่คานคอลเลจ (Lycée Malherbe-Caen) 1831 เข้าเรียนที่อีโคเล่ โพลีเทคนิค (Ecole Polytechnique) ในกรุงปารีส จากนั้นได้เข้าเรียนที่ Gay-Lussac เป็นช่วงเวลาสั้นๆ  1833 หลังจบการศึกษาได้ทำงานเป็นวิศวกรในโรงงานยาสูบ 1835 ลาออกจากโรงงานยาสูบ 1837 เมื่ออายุ 26 ได้งานเป็นอาจารย์สอนวิชาดาราศาสตร์ที่อีโคเล่โพลีเทคนิค ซึ่งทันที่เขาทำงานเขาก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาวงโครจรของดาวพุธ (Mercury)  แต่งงานกับลูซีลล์ โคเกต์…

Don`t copy text!