Austria

Gavrilo Princip

กาฟริโล่ ปรินซิป (Гаврило Принцип) ผู้ปลงพระชนษ์เจ้าชายฟรานซ์ เฟอร์นินันด์ (Franz Ferdinand of Austria) จนเป็นชนวนไปสู่สงครามโลก นครั้งที่ 1 ปริ้นซิป เกิดวันที่ 25 กรกฏาคม 1894 ในหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อโอเบิ้ลแจจ (Obljaj) ในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า (Bosnia and Herzegovina) ซึ่งในช่วงเวลานั้นถูกออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungary) เข้ามายึดครองตั้งแต่ปี1878 พ่อชื่อว่าเปตาร์ (Petra) ส่วนแม่ของชื่อมาริจา (Marija)  ปริ้นซิปเป็นลูกคนที่สองในพี่น้องเก้าคน แต่ว่าพี่น้องหกคนเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังอยู่ในวัยทารก ครอบครัวของพวกเขามีอาชีพเกษตรกรรมที่มีฐานะยากจน พวกเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายเซอร์เบียออโธด๊อกซ์เหมือนกับชาวเซิร์บทั่วไป   ซึ่งช่วงเวลานั้นชาวเซิร์ฟส่วนใหญ่มักทำงานในไร่นาของเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นมุสลิม ชาวเซิร์ฟส่วนมากจึงถูกกดขี่ 1903 ปริ้นซิปเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนประถม ตอนที่มีอายุ 9 ขวบ  1907 ตอนอายุ 13 ปี ได้เดินทางไปยังซาราเจโว (Sarajevo) โดยมีแผนที่จะสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนายทหารของออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungarian military school) แต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงซาราเจโว พี่ชายของเขา ที่ชื่อโจวาน (Jovan) ซึ่งเป็นคนที่ริเร่ิมต้องการให้ปริ้นซิปเข้าเรียนในโรงเรียนทหารแต่แรกนั้นเกิดเปลี่ยนใจ เพราะว่าเพื่อนของเขาทักท้วงว่าไม่ต้องการให้น้องชายกลายไปเป็นมือสังหารชาวเซิร์ปด้วยกันเอง  ปริ้นซิปจึงได้เปลี่ยนไปสมัครเรียนในโรงเรียนการค้าแทน โดยที่พี่ชายของเขาทำงานรับจ้างขายแรงงานทั่วไปเพื่อที่จะส่งให้น้องชายเรียนหนังสือ 1910 ปริ้นซิปย้ายกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนจิมเนเซียมในซาเรเจโว ซึ่งช่วงเวลานี้เขาได้หลงไหลอุดมการณ์ของนักปฏิวัติชาวบอสเนียชื่อบ๊อกดาน เซราจิค (Bogdan Zerajic) 1911 ปริ้นซิปเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวใต้ดิน Young Bosnia (Mlada Bosna /Млада Босна) ซึ่งเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของบอสเนียจากออสเตรีย-ฮังการี  1912 ปริ้นซิปถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงออสเตรีย-ฮังการี หลังจากนั้นเขาจึงได้ออกจากซาราเจโว…

0
Read More

Ludwig Boltzmann

ลุดวิก โบลต์ซมันน์ (Ludwig Eduard Boltzmann)  โบลต์ซมันน์ เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 1844 ในเวียนนา, จักรวรรดิออสเตรีย (Vienna, Austrian Empire)  พ่อของเขาชื่อลุดวิก จอร์แดน (Ludwig Georg Boltzmann) เป็นเจ้าหน้าที่ภาษี ส่วนแม่ชื่อแคเธอริน่า (Maria Katharine Pauernfeind) ปู่ของเขาก๊อตตไฟรด์ (Gottfried Ludwig Boltzmann) เป็นช่างนาฬิกาที่ย้ายจากเบอร์ลินมาอยู่ในเวียนนา วัยเด็กโบลต์ซมันน์เรียนหนังสืออยู่กับบ้าน ก่อนที่จะเข้าเรียนระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนในลินซ์ (Linz, Upper Austria)  1859 พ่อของเขาเสียชีวิต ตอนที่เขาอายุ 15 ปี  1863 เข้าเรียนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna)  1866 จบปริญญาเอก โดยมี ศจ.โจเซฟ สเตฟาน (Josef Stefan) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โบลต์ซมันน์ทำวิทยานิพน์เกี่ยวกับพลังงานสถิตย์ของก๊าซ (Kinetic theory of gases) 1867 เริ่มทำงานเป็นอาจารย์เลคเชอร์ และเป็นผู้ช่วยของ ศจ.โจเซฟ สเตฟาน 1869 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยกราซ (University of Graz) ช่วงปีนี้เขายังใช้เวลาหลายเดือนในการทำงานร่วมกับโรเบิร์ต บันเซ่น (Robert Bunsen) และโคนิกสเบอเกอร์ (Königsberger)  ในไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg)  1871 ใช้เวลาหลายเดือนทำงานใกล้ชิดกับเคริชฮอฟฟ (Gustav Kirchhoff)…

0
Read More

Kurt Gödel

คูร์ท โกเดล (Kurt Friedrich Gödel) โกเดล เกิดวันที่ 28 เมษายน 1906 ในบรันน์ (Brünn) ออสเตรีย-ฮังการี  ปัจจุบันเมืองที่เขากิดอยู่ในสาธารณรัฐเชค พ่อของเขาเป็นชาวเยอรมันชื่อรูดอล์ฟ (Rudolf Gödel, 1874-1929) ทำงานเป็นผู้จัดการในโรงงานทอผ้า ส่วนแม่ชื่อมาเรียนเน่ (Marianne Handschuh, 1879-1966)  เธอเป็นผู้หญิงที่ได้รับการศึกษามาดี และโกเดลมีความใกล้ชิดกับแม่มาก  1912 เร่ิมเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนในนิกายลูเธอลัน (Lutheran school) ชื่อโรงเรียนอีแวนเจลิสเช่ (Evangelische Volksschule) 1916 สมัครเข้าเรียนที่ดอยช์สเตตจิมเนเซียม (Deutsches-Staats-Realgymnasium) โดยที่ระหว่างเรียนเขามีผลาการเรียนดีเยี่ยมในวิชาคณิตศาสตร์และภาษา 1918 ผลจากสงครามโลก ครั้งที่ 1 ทำให้ออสเตรีย-ฮังการี ล่มสลาย และเชคโกสโลวาเกียได้รับเอกราช โกเดลจึงได้รับสัญชาติเชคสโลวักโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามตัวเขาเองมาว่าตัวเองเป็นชาวออสเตรีย  1924 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (Vienna University) โดยเลือกเรียนทางด้านฟิสิกทฤษฏี แต่ว่าเขายังคงสนใจคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะเมื่อมีโอกาสได้ฟังเลคเชอร์ของกอมเปิร์ซ (Heinrich Gomperz) นอกจากภาษาเยอรมันแล้ว โกเดลยังพูดอังกฤษและฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี  1929 เมื่ออายุ 23 ปี โกเดลเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้สัญชาติออสเตรีย ปีนี้โกเดลทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง first order predicate calculus (Godel’s completeness theorem)  โดยมีฮัห์น (Hans Hahn) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 1930 จบปริญญาเอก  หลังจากนั้นเขาก็เริ่มสอนหนังสืออยู่ในเวียนนา  1931 ตีพิมพ์ผลงานทฤษฏีความไม่สมบูรณ์ (Gödel ‘s…

0
Read More

Franz Brentano

ฟรานซ์ เบรนตาโน่ (Franz Clemens Honoratus Hermann Brentano) intentionalism (act psychology) , Brentanianism เบรนตาโน่ เกิดวันที่ 16 มกราคม 1838 ในมาเรียนเบิร์ก (Marienber am Rhein) เยอรมัน พ่อของเขาชื่อคริสเตียน (Christian Brentano) และแม่ชื่ออีมิลี (Emilie Ginger) ทั้งคู่มีอาชีพเป็นนักเขียน ครอบครัวของพวกเขามีเชื้อสายจากอิตาลีและเคร่งศาสนา เบรนตาโน่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือที่ในมิวนิค (Munich), วูร์ซเบิร์ก (Würzburg), และเบอร์ลิน (Berlin) ในวิชาศาสนา ปรัชญา และคณิตศาสตร์  1851 พ่อของเขาเสียชีวิต 1862 เขาจบปริญญาเอก โดยเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง On the Several Senses of Being in Aristotle  1864 เขาบวชเป็นนักบวชในนิกายโรมันแคโธริค 1866 ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนปรัชญาที่มหาวิทยาลัยวูร์ซเบิร์ก (University of Würzburg) โดยที่ไม่มีเงินเดือน 1867 เขียน Habilitationsschrift  1872 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์  1873 เบรนตาโน่ออกจากการเป็นนักบวชเพราะเกิดความสงสัยไม่มั่นใจเกี่ยวกับศาสนา 1874 เขียน Psychologie vom empririschen Standpunkte (Psychology from an Empirical Standpoint) ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเวียนนา (University…

0
Read More

Carl Menger

คาร์ล เมนเจอร์ (Carl Menger) ผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์สายออสเตรีย (Austrian School) คาร์ล เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1840 ที่เมืองนัว-แซนเดซ,กาลิเซีย, จักรวรรดิออสเตรีย (Neu-Sandez, Galicia, Austrian Empire) ปัจจุบันเมืองที่เขาเกิดอยู่ในโปแลนด์ พ่อของเขาชื่อแอนตัน (Anton) เป็นนักกฏหมาย และแม่ชื่อแคโรไลน์ (Caroline Gerzabek) มาจากครอบครัวพ่อค้าโบฮีเมีย (Bohemia) ที่มีฐานะร่ำรวย  คาร์ลมีพี่น้องผู้ชายอีกสองคน ชื่อแอนตัน (Anton) และแม็กซ์ (Max)  1848 พ่อของเขาเสียชีวิต  1859 คาร์ลเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยปราก (Prague University) ทางด้านกฏหมาย 1860 ย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (Vienna University)  1863 หลังจากจบการศึกษา ได้ทำงานเป็นนักข่าวทางด้านเศรษฐกิจให้กับหนังสือพิมพ์เลมเบอร์เกอร์ (Lemberger Zeitung) ย้ายมาทำงานที่หนังสือพิมพ์ไวเนอร์ (Wiener Zeitung) ในเวียนนา 1866 ออกจากงานที่หนังสือพิมพ์ไวเนอร์ เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบเอาวุฒิปริญญาเอกกฏหมาย  1867 สิงหาคม, ได้รับปริญญาด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัยกราโกว (University of Jagiellonian)  หลังจากได้รับปริญญาเอก เขาก็เร่ิมทำงานเป็นนักกฏหมาย แต่ไม่นานเขาก็กลับไปทำงานเป็นนักข่าวทางด้านเศรษฐกิจอีกครั้ง 1870 เขาได้เข้าทำงานทางการเมืองโดยได้เป็นสมาชิกของพรรคลิเบอรัล (Liberal Party) และทำงานแผนกของสื่อมวลชนให้กับรัฐบาล 1871 พิมพ์หนังสือ Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (Principles of Economics) หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนรากฐานของเศรษฐศาสตร์สายออสเตรีย หนังสือเล่มนี้คาร์ลเสนอแนวคิด…

0
Read More

Karl Polanyi

คาร์ล โพลันยิ (Karl Paul Polanyi) ผู้เขียน The Great Transformation  โพลันยิ เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 1886 ในกรุงเวียนนา, อาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี (Vienna, Austrian-Hungarian Empire) ครอบครัวของเขาเป็นยิว พ่อของเขาชื่อมิฮาลี (Mihaly Pollacsek) เป็นวิศวะกรชาวฮังการีและทำธุรกิจรถไฟ และแม่เป็นชาวรัสเซีย ชื่อว่าซีซิเลีย (Cecilia Wohl)  เขามีน้องชายหนึ่งคนชื่อไมเคิ้ล (Michael Polanyi) ซึ่งภายหลังเป็นนักปรัชญา โพลันยีเริ่มเรียนหนังสือพื้นฐานอยู่ที่บ้าน และต่อมาได้เข้าเรียนที่มินตาจิมเนเซียม (Minta Gymnasium) เขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยบูดาเปสต์ (University of Budapest) 1908 ระหว่างที่เรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัย โพลันยีได้ร่วมก่อตั้งกลุ่มกาลิเลอี (Galileo Circle~ Galilee Kor) กลุ่มของนักศึกษายิวที่มีแนวคิดแบบหัวรุนแรง และเขายังได้เป็นประธานของกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม (Hungarian cultural movement) กลุ่มกาลิเลโอ ได้ก่อตั้งวารสาร Szabadgondolat ซึ่งโพลันยีรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการจนกระทั้งปี 1919 วารสารก็ถูกบังคับให้ปิดตัวไป 1909 จบปริญญาเอกทางด้านกฏหมายจาก ม.บูดาเปสต์ หลังจากเรียนจบเขาได้ทำงานเป็นเสมียนในสำนักงานกฏหมายของลุงของเขา 1914 เขาเข้าเป็นทหารม้าในกองทัพออสเตรีย-ฮังการี ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รบกับแนวรบด้านรัสเซีย และต่อมาเขาก็ล้มป่วยอย่างหนักจากไทฟอยด์จนกระทั้งถูกส่งเข้าโรงพยาบาลในบูดาเปสต์ 1919 เบลา คุน (Bela Kun) ปฏิวัติล้มรัฐบาลของมิฮาลี คารอลยี (Mihaly Karolyi ) ของฮังการีได้…

0
Read More

Alfred Adler

อัลเฟรด แอ๊ดเลอร์ (Alfred W. Adler) Individual psychology (Adlerian psychology) แอ๊ดเลอร์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1870 ในรูดอลฟ์เชม (Rudolfsheim-Fünfhaus) ใกล้กับกรุงเวียนนา, ออสเตรีย-ฮังการี (rudolfsheim, Vienna, Austria-Hungary) เขาเป็นลูกคนที่สามในพี่น้องทั้งหมดหกคน พ่อของเขาเป็นพ่อค้าข้าวเชื้อสายยิว ลีโอโปลด์ (Leopold Adler) กับพอลลีน (Pauline Beer) ตอนเล็กแอ๊ดเลอร์มีอาการป่วยด้วยโรคกระดูกอ่อนในเด็ก (rickets) ทำให้เขาเริ่มเดินได้ช้า ต้องรอจนกระทั้งอายุสี่ขวบกว่าจะสามารถเดินได้ แต่ก็ต้องล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมอีกจนเกือบจะเสียชีวิต  นั้นเป็นแรงพลักดันทำให้เขามีความฝันที่จะเป็นหมด เขาเข้าเรียนระดับมัธยมที่เฮอร์นัลเซอร์จิมเนเซียม (Hernalser Gymnasium) 1888 เขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) เขาเลือกเรียนเฉพาะทางด้านจักษุ ระหว่างที่เรียนอยู่ที่นี่เขาได้พบกับเรียซ่า (Raisa Timofevna Epstein) นักศึกษาชาวรัสเซีย ซึ่งต่อมาทั้งคู่แต่งงานกัน 1895 จบการศึกษา หลังจากนั้นเขาเริ่มทำงานเป็นจักษุแพทย์แต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนมาฝึกที่จะเป็นแพทย์รักษาทั่วไป  1897 แต่งงานกับเรียซ่า ในมอสโคว์ ซึ่งต่อมาพวกเขามีลูกด้วยกันสี่คน วาเลนติน่า (Valentina) อเล็กซานดร้า (Alexandra) เคิร์ด (Kurt) และคอร์เนเลีย (Cornelia) 1902 เข้าร่วมสมาคมบ่ายวันพุธ (Wednesday evening Society) ที่ก่อตั้งโดยซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) แต่ว่าไม่นานแอ๊ดเลอร์ก็พัฒนาแนวคิดของตัวเอง ที่แตกต่างจากจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) ของฟรอยด์  ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แย่ลง 1907…

0
Read More

Lise Meitner

ลิซ เมตเนอร์ (Lise Meitner) The Mother of Atomic bomb, ผู้ค้นพบปฏิกริยานิวเคลียร์ฟิสชั่น (nuclear fission) ร่วมกับหลานชายของเธอ อ๊อตโต้ ฟริสช์ (Otto Frisch) , อ๊อตโต้ ฮาห์น (Otto Hahn) และฟริตซ์ สตร๊าสส์แมนน์ (Fritz Strassmann) ลิซ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 1878 ในกรุงเวียนนา, ออสเตรีย-ฮังการี (Vienna, Austria-Hungary) ครอบครัวของเธอเป็นชาวยิวที่มีฐานะดี พ่อเป็นนักกฏหมายชื่อว่าฟิลิปป์ (Phillipp Meitner, 1838-1910)  แม่ชื่อว่าเฮดวิก (Hedwig Meitner-Skovran) ลิซ เป็นลูกคนที่สามของบ้านในพี่น้องทั้งหมดแปดคน ลิซ มีชื่อเดิมว่า อีลิซ (Elise) แต่ว่าภายหลังเธอใช้แค่ ลิซ (Lise) เรียกตัวเอง ลิช จบการศึกษาจากโรงเรียนประจำเมือง (Bürgerschule) ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะ สำหรับสตรี เพราะการศึกษาของเยอรมันเวลานั้นไม่ให้ผู้หญิงเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หลังจากเรียนจบแล้วลิซได้ผ่านการสอบเพื่อเข้าเป็นครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 1901 ตอนอายุ 22 เธอได้สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) โดยเลือกเรียนทางด้านปรัชญา แต่ว่าเมื่อได้มีโอกาสเรียนกับลุดวิก โบลตซ์มันน์ (Ludwig Boltzmann) เธอก็หันมาสนใจวิชาฟิสิก 1905 จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) หลังจากนั้นได้เข้าทำงานที่สถาบันทฤษฏีฟิสิก (Institute…

0
Read More

Franz Joseph Gall

ฟรานซ์ กัลล์ (Franz Joseph Gall) ผู้บุกเบิก Phrenology กัลล์ เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 1758 ในเบเดน, เยอรมัน (Tiefenbronn, Grand-Dutchy of Baden) ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย  พ่อของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านไทเฟนบรอนน์   กัลล์เริ่มเรียนหนังสือโดยที่มีลุงของเขาซึ่งเป็นนักบวชเป็นผู้สอน  1777 เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสตราบวร์ก (University of Strabourg)  โดยได้มีโอกาสเรียนกายวิภาคกับโจฮันน์ เฮอร์แมน (Johann Hermann) ซึ่งเขาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์กับลิงมีลักษณะใกล้เคียงกัน 1781 เรียนต่อแพทย์ที่เวียนนา ซึ่งได้มีโอกาสเรียนกับ แม็กซิมิเลียน สโตลล์ (Maximilian Stoll)  1785 จบปริญญาเอก หลักจากนั้นได้ทำงานเป็นแพทย์อิสระ 1790 แต่งงานครั้งแรก 1794 ได้รับตำแหน่งแพทย์รับใช้จักรพรรดิฟราซ ที่ 2 (emperor Franze II) ขณะเดียวกันเขาก็ทำงานสอนหนังสือไปด้วยโดยใช้บ้านของเขาเป็นสถานที่ Phrenology,  กัลล์มีความสนใจในการสะสมหัวกระโหลกของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษา เขามีสมมุติฐานว่าจิตหรือพฤติกรรมของมนุษย์นั้นขึ้นมาจากการควบคุมของหัวกะโหลก ซึ่งเขาเชื่อว่าส่วนต่างๆ บนหัวกะโหลก มีอยู่อยู่ 27  ส่วน (เขาเรียกแต่ละส่วนว่า Organ) ที่ทำหน้าที่ควบคุมความสามารถด้านต่างๆ ของมนุษย์ กัลล์ใช้วิธีวัดขนาดของหัวกะโหลก (Craniometry) และการสังเกตุพฤติกรรม เขาเชื่อว่ากะโหลกที่ใหญ่กว่าจะแสดงว่าคนผู้นี้นมีสมรรถนะที่สูงกว่า กัลล์เรียกศาสตร์ของเขา โดยตั้งชื่อว่า Organology  หรือ Schadellehre (doctrine of the skull) กัลล์นำทฤษฏีของเขานั้นไปเลคเชอร์ให้นักศึกษาฟัง ซึ่งได้รับความสนใจมาก…

0
Read More

Franz Mesmer

ฟรานซ์ เมสเมอร์ (Franz Friedrich Anton Mesmer) Animal magnetism (mesmerism) , บิดาแห่ง Hynopsis เมสเมอร์ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 1734 ในหมู่บ้านอิซแนง ในรัฐคอนสแตนซ์ (Iznang village, Bishiopric of Constance) รัฐหนึ่งของอาณาจักรโฮลี่โรมัน (Holy Roman) หมู่บ้านอิซแนงเป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) อยู่ในสวาเบีย (Swabia, Germany) เยอรมันปัจจุบัน เมสเมอร์เป็นลูกคนที่สามของบ้าน พ่อชื่อแอนตัน (Anton Mesmer) เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ถูกจ้างโดยอาร์ชบิชอฟแห่งคอนสแตนซ์  (Archbishop of Konstanz) และแม่ชื่อมาเรีย (Maria Ursula Michel) เป็นลูกสาวของช่างทำกุญแจ 1742 เข้าเรียนดนตรีและภาษาลาตินที่ Green Mountain Monastery  1746 ย้ายมาเรียนที่เยซูอิดคอลเลจ ในคอนสแตนซ์ (Jesuit College,  University city of Konstanz) 1750 มาเรียนที่โรงเรียนเยซูอิดในดิลลินเจน (Jesuit Theological School of Dillingen) 1754 เข้าเรียนที่เยซูอิดคอลเลจในอินโกลสแตดต์ (Jesuit College of the  University of Ingolstadt) ซึ่งเขาจบที่นี่โดยปริญญาเอกด้านปรัชญา 1759 เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา…

0
Read More

Warning ⚠️ This website has cookies which come from Third-party services. such Google, AWS, Yandex.

🦣 all content is original in Thai , translated to others languages  by AWS.

 

Yandex.Metrica
Don`t copy text!