Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: avatar

  • Russia 2045 (Avatar)

    โครงการ รัสเซีย 2045 เป็นการริเริ่มเพื่อพัฒนาการวิจัยในการสร้างร่างกายมนุษย์เทียม โดยการรวมรวมนักวิทยาศาสตร์หลายแขนง โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมายภายใน  35 ปี ในการสร้าง ออกแบบร่างกายเสมือน ที่เป้าหมายสูงสุดเป็นร่างแบบโอโลแกรม(Body Hologram) ซึ่งจะถ่ายโอนเอาสมองของมนุษย์ปัจจุบันเข้าไป ร่างกายมนุษย์รุ่นใหม่ จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ ช่วยให้มนุษย์หลีกเลี่ยงการสูญพันธ์ในอนาคต www.2045.ru ดมิทรี อิชคอฟ (Дмитрий Ицков,Dmitry Itskov) เจ้าของบริษัท New Media Stars ประกาศเริ่มต้นโปรเจค รัสเซีย 2045 เป็นโครงการที่มีนักวิทยาศาสตร์หลายสาขามาร่วมมือกันในการพัฒนาร่างกายมนุษย์เทียมขึ้นมา เขาเรียกมันว่าเป็นร่าง Avatar เหมือนในภาพยนต์ แต่ว่าร่างกายนี้อาจจะเหมือนในหนังเรื่อง Surrogate มากกว่า ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่สมองคนลงไปได้ ผิวหนังเป็นภาพโฮโลแกรม โดยในอีกห้าปีข้างหน้า น่าจะได้เห็นตัวอย่างออกมาแล้ว ซึ่งร่างอวตารในรุ่นแรกจะควบคุมโดยสั่งการด้วยสมองของมนุษย์ จากนั้นระยะต่อไปของโครงการคือ การพยายามย้ายสมองเข้าไปอยู่ในร่างกายใหม่ ซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถมีอายุต่อไปได้อีกอย่างน้อย 200 ปี เป้าหมายระยะที่สามของโครงการนี้คือ การถ่ายโอน “จิตสำนึก” หรือจะเรียกว่า ความคิด หรือว่าวิญญาณก็ตามแต่ ลงไปอยู่ในร่างกายใหม่ เขาบอกว่า “ชัดเจนว่าโครงการนี้เสมือนกับอากาศธาตุ แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ในสามหรือห้าปีข้างหน้า…

Don`t copy text!