Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Russia 2045 (Avatar)

โครงการ รัสเซีย 2045

เป็นการริเริ่มเพื่อพัฒนาการวิจัยในการสร้างร่างกายมนุษย์เทียม โดยการรวมรวมนักวิทยาศาสตร์หลายแขนง โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมายภายใน  35 ปี ในการสร้าง ออกแบบร่างกายเสมือน ที่เป้าหมายสูงสุดเป็นร่างแบบโอโลแกรม(Body Hologram) ซึ่งจะถ่ายโอนเอาสมองของมนุษย์ปัจจุบันเข้าไป ร่างกายมนุษย์รุ่นใหม่ จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ ช่วยให้มนุษย์หลีกเลี่ยงการสูญพันธ์ในอนาคต

www.2045.ru

ดมิทรี อิชคอฟ (Дмитрий Ицков,Dmitry Itskov) เจ้าของบริษัท New Media Stars ประกาศเริ่มต้นโปรเจค รัสเซีย 2045 เป็นโครงการที่มีนักวิทยาศาสตร์หลายสาขามาร่วมมือกันในการพัฒนาร่างกายมนุษย์เทียมขึ้นมา เขาเรียกมันว่าเป็นร่าง Avatar เหมือนในภาพยนต์ แต่ว่าร่างกายนี้อาจจะเหมือนในหนังเรื่อง Surrogate มากกว่า ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่สมองคนลงไปได้ ผิวหนังเป็นภาพโฮโลแกรม โดยในอีกห้าปีข้างหน้า น่าจะได้เห็นตัวอย่างออกมาแล้ว ซึ่งร่างอวตารในรุ่นแรกจะควบคุมโดยสั่งการด้วยสมองของมนุษย์ จากนั้นระยะต่อไปของโครงการคือ การพยายามย้ายสมองเข้าไปอยู่ในร่างกายใหม่ ซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถมีอายุต่อไปได้อีกอย่างน้อย 200 ปี เป้าหมายระยะที่สามของโครงการนี้คือ การถ่ายโอน “จิตสำนึก” หรือจะเรียกว่า ความคิด หรือว่าวิญญาณก็ตามแต่ ลงไปอยู่ในร่างกายใหม่ เขาบอกว่า “ชัดเจนว่าโครงการนี้เสมือนกับอากาศธาตุ แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ในสามหรือห้าปีข้างหน้า มันจะกลายเป็นรูปเป็นร่างและกลายเป็นพลังอำนาจใหม่ อีกด้านหนึ่ง” โครงการนี้ดูจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านของรัสเซียแสดงความสนใจ เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ คือการสร้าง ร่างกายอวตารนี้ อาจจะเป็นรูปของโฮโลแกรมที่สมบูรณ์แบบ

แผน/เป้าหมาย โครงการ
2015 – первый экзенпляр аватара (การออกแบบอวตารสำเร็จ)

2017 – запуск аватара в серийное производство (เริ่มทดลองผลิตอวตาร)

2020 – Повсеместное производство  Аватар- Доступный и массовый . как автомобиль (ผลิตอวตารเชิงพาณิชย์ที่มีราคาถูกเหมือนรถยนต์ สำหรับคนทั่วไปซื้อหามาได้)

2020  Первый успешный эксперимент по пересадке мозга в искусственное тело (การทดลองถ่ายโอนสมองเข้าไปยังร่างอวตาร สำเร็จครั้งแรก)

2025 – Первый коммерческий экземпляр Тела В (อวตารเชิงพานิชย์รุ่นแรก รุ่น B )

2030 – Создание искусственного мозга (สร้างสมองเทียม)

2035 –  Перенос сознания в полностью искусственное тело (ปลูกจิตสำนึกลงบนร่างอวตารได้สำเร็จ)

2040 –  Создание Тела- голограммы (สร้างอวตาร ที่ร่างกายเป็นโฮโลแกรม)

2045 – Перенос сознания в Теол- голограмму (ปลูกจิตสำนึกลงบนร่างอวตารแบบโฮโลแกรม)Тело A (аватар รุ่นแรก)

Искусственная копия тела человека, управляемая мыслью с помощью нейтроинтерфейса

ร่างอวตารที่เลียนแบบร่างมนุษย์ ควบคุมโดยการสังการด้วยคลื่นสมอง

Тело B (ร่าง B)

Искусственная копия тела человека, в которую пересаживается мозг в конц жизни

ร่างอวตารที่เลียนแบบร่างกายมนุษย์

тело C (ร่าง C)

искусственная копия тела человека , в которую переносится сознание, в конце жизни

ร่างอวตารที่เลียนแบบร่างกายมนุษย์ ซึ่งสามารถเอาจิตสำนึกของคนใส่เข้าไป

тело D (ร่าง D)

тело голограмма

ร่างอวตารจะเป็นโฮโลแกรมOfficial Site  www.2045.ruFacebook www.facebook.com/russia2045

Don`t copy text!