Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Russia 2045 (Avatar)

โครงการ รัสเซีย 2045

เป็นการริเริ่มเพื่อพัฒนาการวิจัยในการสร้างร่างกายมนุษย์เทียม โดยการรวมรวมนักวิทยาศาสตร์หลายแขนง โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมายภายใน  35 ปี ในการสร้าง ออกแบบร่างกายเสมือน ที่เป้าหมายสูงสุดเป็นร่างแบบโอโลแกรม(Body Hologram) ซึ่งจะถ่ายโอนเอาสมองของมนุษย์ปัจจุบันเข้าไป ร่างกายมนุษย์รุ่นใหม่ จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ ช่วยให้มนุษย์หลีกเลี่ยงการสูญพันธ์ในอนาคต

www.2045.ru

ดมิทรี อิชคอฟ (Дмитрий Ицков,Dmitry Itskov) เจ้าของบริษัท New Media Stars ประกาศเริ่มต้นโปรเจค รัสเซีย 2045 เป็นโครงการที่มีนักวิทยาศาสตร์หลายสาขามาร่วมมือกันในการพัฒนาร่างกายมนุษย์เทียมขึ้นมา เขาเรียกมันว่าเป็นร่าง Avatar เหมือนในภาพยนต์ แต่ว่าร่างกายนี้อาจจะเหมือนในหนังเรื่อง Surrogate มากกว่า ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่สมองคนลงไปได้ ผิวหนังเป็นภาพโฮโลแกรม โดยในอีกห้าปีข้างหน้า น่าจะได้เห็นตัวอย่างออกมาแล้ว ซึ่งร่างอวตารในรุ่นแรกจะควบคุมโดยสั่งการด้วยสมองของมนุษย์ จากนั้นระยะต่อไปของโครงการคือ การพยายามย้ายสมองเข้าไปอยู่ในร่างกายใหม่ ซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถมีอายุต่อไปได้อีกอย่างน้อย 200 ปี เป้าหมายระยะที่สามของโครงการนี้คือ การถ่ายโอน “จิตสำนึก” หรือจะเรียกว่า ความคิด หรือว่าวิญญาณก็ตามแต่ ลงไปอยู่ในร่างกายใหม่ เขาบอกว่า “ชัดเจนว่าโครงการนี้เสมือนกับอากาศธาตุ แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ในสามหรือห้าปีข้างหน้า มันจะกลายเป็นรูปเป็นร่างและกลายเป็นพลังอำนาจใหม่ อีกด้านหนึ่ง” โครงการนี้ดูจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านของรัสเซียแสดงความสนใจ เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ คือการสร้าง ร่างกายอวตารนี้ อาจจะเป็นรูปของโฮโลแกรมที่สมบูรณ์แบบ

แผน/เป้าหมาย โครงการ
2015 – первый экзенпляр аватара (การออกแบบอวตารสำเร็จ)

2017 – запуск аватара в серийное производство (เริ่มทดลองผลิตอวตาร)

2020 – Повсеместное производство  Аватар- Доступный и массовый . как автомобиль (ผลิตอวตารเชิงพาณิชย์ที่มีราคาถูกเหมือนรถยนต์ สำหรับคนทั่วไปซื้อหามาได้)

2020  Первый успешный эксперимент по пересадке мозга в искусственное тело (การทดลองถ่ายโอนสมองเข้าไปยังร่างอวตาร สำเร็จครั้งแรก)

2025 – Первый коммерческий экземпляр Тела В (อวตารเชิงพานิชย์รุ่นแรก รุ่น B )

2030 – Создание искусственного мозга (สร้างสมองเทียม)

2035 –  Перенос сознания в полностью искусственное тело (ปลูกจิตสำนึกลงบนร่างอวตารได้สำเร็จ)

2040 –  Создание Тела- голограммы (สร้างอวตาร ที่ร่างกายเป็นโฮโลแกรม)

2045 – Перенос сознания в Теол- голограмму (ปลูกจิตสำนึกลงบนร่างอวตารแบบโฮโลแกรม)Тело A (аватар รุ่นแรก)

Искусственная копия тела человека, управляемая мыслью с помощью нейтроинтерфейса

ร่างอวตารที่เลียนแบบร่างมนุษย์ ควบคุมโดยการสังการด้วยคลื่นสมอง

Тело B (ร่าง B)

Искусственная копия тела человека, в которую пересаживается мозг в конц жизни

ร่างอวตารที่เลียนแบบร่างกายมนุษย์

тело C (ร่าง C)

искусственная копия тела человека , в которую переносится сознание, в конце жизни

ร่างอวตารที่เลียนแบบร่างกายมนุษย์ ซึ่งสามารถเอาจิตสำนึกของคนใส่เข้าไป

тело D (ร่าง D)

тело голограмма

ร่างอวตารจะเป็นโฮโลแกรมOfficial Site  www.2045.ruFacebook www.facebook.com/russia2045

Don`t copy text!