เลวิส โกล์ดเบิร์ก (Lewis Robert Goldberg) มีส่วนในการพัฒนา Big Five (five factor model, FFM) โกล์ดเบิร์ก เกิดวันที่ 28 มกราคม 1932 ในชิคาโก้, อิลลินอย์ส เขาเรียนประถมที่เบรต ฮารต์ (Bret Harte school) ในชิคาโก้ เรียนมัธยมที่มัธยมไฮแลนด์ปาร์ค (Highland Park High School)  1953 จบปริญญาตรีด้านศิลปะศาสตร์สาขาสังคม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)  1958 จบปริญาเอกด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ระหว่างที่เรียนอยู่ที่ ม.มิชิแกนนี้ เขาได้พบกับวาร์เรน นอร์แมน (Warren T. Norman) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย ทั้งสองคนได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิคในการประเมินบุคคลิกลักษณะของบุคคล ซึ่งต่อยอดมาจากงานวิจัยของแคทเทลล์ (Raymond Cattell) เรื่องลักษณะ 16 ประการของบุคคล (16 personality factors)   ซึ่งงานวิจัยของนอร์แมนและโกล์ดเบิร์ก เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา Big 5 model หลังจากโกล์ดเบิร์กเรียนจบปริญญาเอก เขาได้ทำงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด (Stanford University) 1960 ได้งานสอนที่มหาวิทยาลัยโอลิกอน (University of Oregon) ซึ่งเขาทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้จนปัจจุบัน 1962 เข้าทำงานกับ Peace Corps 1966 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ฟูลไบร์ท…