Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: black army

  • Anton Denikin

    แอนตัน เดนิกิน (Антон Иванович Деникин)     หนึ่งในผู้นำกองทัพขาว เขาเกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1872 เกิดในจักรวรรดิรัสเซีย ในหมู่บ้าน ซเปตาล โดลนี่ ( Szpetal Dolny) ปัจจุบันอยู่ในโปแลนด์  ครอบครัวของเขาเป็นทหาร พ่อของเขาชื่ออีวาน (Ivan Efimovich Denikin) ก่อนที่จะมาเป็นทหารเขามีภูมิกำเนิดมาจากชนชั้นทาส อีวานถูกเกณฑ์เข้ามาทำงานในกองทัพนานถึง 22 ปี ก่อนที่จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ อีวานเกษียรออกมาในปี 1869 ก่อนที่เดนิกินจะเกิด ทำให้ครอบครัวมีฐานะยากจนมากตอนที่เดนิกินเกิดมา มารดาของเขามีเชื้อสายโปแลนด์ ชื่อ อลิซาเบธ (Elżbieta Wrzesińska) เป็นช่างเย็บผ้า และเป็นภรรยาคนที่สองของอีวาน เดนิกิ้นสามารถพูดภาษารัสเซียและโปแลนด์ได้อย่างดีตัั้งแต่อายุเพียง 4 ขวบ พ่อเขาเสียชีวิตในปี 1885 เดนิกิ้น ต้องทำงานเสริมเป็นติวเตอร์ให้กับเด็กในรุ่นที่อ่อนกว่าเพื่อหารายได้เสริม  1890 เข้าเรียนที่ Kiev Junker school ซึ่งเป็นวิทยาลัยการทหาร 1895     เขาเรียนจบจากวิทยาลัยการทหาร แล้วเข้าเรียนต่อที่ Gernaral Staff…

Don`t copy text!