Book
Book

Antoine de Saint-Exupéry

อ็องตวน เดอ เซงเตซูปีรี (Antoine Marie Jean-Baptiste Roger,  comte de Saint-Exupery) เซงเตซูปีรี เกิดวันที่ 29 มิถุนายน 1900 ในลีอง, ฝรั่งเศส (Lyon, France) ในครอบครัวชนชั้นสูงที่นับถือแคโธริก พ่อของเขาชื่อฌอน เดอ เซงเตซูปีรี (Viscount Jean …

Don`t copy text!