เดนนิส ริตชี (Dennis MacAlistair Ritchie) นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้สร้างภาษา “ ซี ” เขาเกิดในนิวยอร์ค ในบร็อน์กวิลล์ เป็นลูกชายของอริสแตร์ ริตชี (Alistair E. Ritchie) เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสาขา ฟิสิก และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1967 เริ่มทำงานที่ Bell Labs ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตอนนั้นยังเป็นกิจการของ AT&T เขาและเคน ธอมสัน (Ken Thomson) ช่วยกันทำโครงการโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย MIT ในการออกแบบระบบ multi-user OS ซึ่งในต้องนั้นเรียกว่า MULTICS ซึ่งต่อมาทั้งคู่เขียนคำนี้ใหม่ โดยใช้ Unics และก็ได้เปลี่ยน cs มาเป็น x จนกลายเป็น UNIX ที่เรารู้จัก 1968 จบปริญญาเอกจากฮาวาร์ด 1973 ระะบบ UNIX เวอร์ชันที่ 4 ซึ่งเขาเขียนขึ้นโดยใช้ภาษาซีทั้งหมดถูกเปิดตัว 1983 ได้รับรางวัล Turing Award ร่วมกับเคน ธอมสัน (Ken Thompson) จากการพัฒนาทฤษฏีเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการสำหรับไปใช้ในการพัฒนาระบบยูนิกซ์ (generic operating systems theory for implementation of the UNIX ) เดิมที่ระบบ UNIX ก่อนที่จะมี C…