Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: C

  • Dennis Ritchie

    เดนนิส ริตชี (Dennis MacAlistair Ritchie) นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้สร้างภาษา “ ซี ” เขาเกิดในนิวยอร์ค ในบร็อน์กวิลล์ เป็นลูกชายของอริสแตร์ ริตชี (Alistair E. Ritchie) เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสาขา ฟิสิก และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1967 เริ่มทำงานที่ Bell Labs ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตอนนั้นยังเป็นกิจการของ AT&T เขาและเคน ธอมสัน (Ken Thomson) ช่วยกันทำโครงการโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย MIT ในการออกแบบระบบ multi-user OS ซึ่งในต้องนั้นเรียกว่า MULTICS ซึ่งต่อมาทั้งคู่เขียนคำนี้ใหม่ โดยใช้ Unics และก็ได้เปลี่ยน cs มาเป็น x จนกลายเป็น UNIX ที่เรารู้จัก 1968 จบปริญญาเอกจากฮาวาร์ด 1973 ระะบบ UNIX เวอร์ชันที่…

Don`t copy text!