In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Dennis Ritchie

เดนนิส ริตชี (Dennis MacAlistair Ritchie)

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้สร้างภาษา “ ซี ”

เขาเกิดในนิวยอร์ค ในบร็อน์กวิลล์ เป็นลูกชายของอริสแตร์ ริตชี (Alistair E. Ritchie) เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสาขา ฟิสิก และคณิตศาสตร์ประยุกต์

1967 เริ่มทำงานที่ Bell Labs ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตอนนั้นยังเป็นกิจการของ AT&T เขาและเคน ธอมสัน (Ken Thomson) ช่วยกันทำโครงการโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย MIT ในการออกแบบระบบ multi-user OS ซึ่งในต้องนั้นเรียกว่า MULTICS ซึ่งต่อมาทั้งคู่เขียนคำนี้ใหม่ โดยใช้ Unics และก็ได้เปลี่ยน cs มาเป็น x จนกลายเป็น UNIX ที่เรารู้จัก

1968 จบปริญญาเอกจากฮาวาร์ด

1973 ระะบบ UNIX เวอร์ชันที่ 4 ซึ่งเขาเขียนขึ้นโดยใช้ภาษาซีทั้งหมดถูกเปิดตัว

1983 ได้รับรางวัล Turing Award ร่วมกับเคน ธอมสัน (Ken Thompson) จากการพัฒนาทฤษฏีเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการสำหรับไปใช้ในการพัฒนาระบบยูนิกซ์ (generic operating systems theory for implementation of the UNIX ) เดิมที่ระบบ UNIX ก่อนที่จะมี C ถูกเขียนด้วยภาษาแอแซมบี (Assembly Language) เขาจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีภาษาระดับสูงที่เข้าใจไ้ดง่ายกว่าขึ้นมาก ประมาณมี 1970s เขาได้พัฒนาเวอร์ชั่่นใหม่ภาษาฟอร์แทน (Fortran) ขึ้นมา แต่ว่ามันยังทำงานได้ไม่เป็นที่ถูกใจเขา ทำให้ริตชี เสนอให้มีการพัฒนาภาษาที่ใหม่เลย โดยอาศัยผลงานที่ธอมสันริเริ่มไว้ ในตอนนั้น เรียกว่า ภาษา B โดยภาษา B เชื่อกันว่า บี เป็นชื่อย่อภรรยาของธอมสัน Bonnie หรืออาจจะเป็นภาษา BCPL ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกสร้างที่มหาวิทยาลัยแคมบริด ในยุค 60s ต่อมา B นั้นเหมือนกับตัวแปลภาษา (Interpreted language) อีกที่หนึ่ง แต่ C นั้น เป็นภาษาสำหรับการคอมไพล์ (Compiled Language) โดยตรง C แปลภาษาให้กลายเป็นภาษาของเครื่อง (machine code) และ CPU ก็จะเข้าใจคำสั่งได้ ริชาร์ด สตอลล์แมน (Richaed Stallman) ใช้ซอร์ดโค๊ดของ ​UNIX ที่ริตชี เผยแพร่ ในการกำเนิดโครงการ GNU เป็นการเริ่มต้นยุคของ open source 1990 ได้รับรางวัล IEEE Richard W. Hamming ร่วมกับเคน ธอมสัน อีกครั้ง สำหรับผลงานการสร้างระบบปฏิบัติการณ์ UNIX และ ภาษา C

1999 ร่วมกับเคน ธอมสัน ได้รับรางวัล National Medal of Technology จากประธานาธิบดี บิล คลินตัน ในฐานะผู้ประดิษฐ์ UNIX และ ภาษา C เป็นรางวัลสูงสุดของชาติอเมริกา ที่ให้กับนักวิทยาศาสตร์ 2011 เดนนิส ริตชี และ เคน ธอมสัน ได้รับรางวัล Japan Prize for Information and Communications จากผลงานการสร้างระบบ UNIX

เดนนิส ริตชี เสียชีวิต ในวันที่ 8 ตุลาคม 2011 อายุ 70 ปี ภายในบ้านที่นิวเจอร์ซี จากโรคประจำตัวที่เป็นมานาน


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!