Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Dennis Ritchie

เดนนิส ริตชี (Dennis MacAlistair Ritchie)

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้สร้างภาษา “ ซี ”

เขาเกิดในนิวยอร์ค ในบร็อน์กวิลล์ เป็นลูกชายของอริสแตร์ ริตชี (Alistair E. Ritchie) เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสาขา ฟิสิก และคณิตศาสตร์ประยุกต์

1967 เริ่มทำงานที่ Bell Labs ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตอนนั้นยังเป็นกิจการของ AT&T เขาและเคน ธอมสัน (Ken Thomson) ช่วยกันทำโครงการโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย MIT ในการออกแบบระบบ multi-user OS ซึ่งในต้องนั้นเรียกว่า MULTICS ซึ่งต่อมาทั้งคู่เขียนคำนี้ใหม่ โดยใช้ Unics และก็ได้เปลี่ยน cs มาเป็น x จนกลายเป็น UNIX ที่เรารู้จัก

1968 จบปริญญาเอกจากฮาวาร์ด

1973 ระะบบ UNIX เวอร์ชันที่ 4 ซึ่งเขาเขียนขึ้นโดยใช้ภาษาซีทั้งหมดถูกเปิดตัว

1983 ได้รับรางวัล Turing Award ร่วมกับเคน ธอมสัน (Ken Thompson) จากการพัฒนาทฤษฏีเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการสำหรับไปใช้ในการพัฒนาระบบยูนิกซ์ (generic operating systems theory for implementation of the UNIX ) เดิมที่ระบบ UNIX ก่อนที่จะมี C ถูกเขียนด้วยภาษาแอแซมบี (Assembly Language) เขาจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีภาษาระดับสูงที่เข้าใจไ้ดง่ายกว่าขึ้นมาก ประมาณมี 1970s เขาได้พัฒนาเวอร์ชั่่นใหม่ภาษาฟอร์แทน (Fortran) ขึ้นมา แต่ว่ามันยังทำงานได้ไม่เป็นที่ถูกใจเขา ทำให้ริตชี เสนอให้มีการพัฒนาภาษาที่ใหม่เลย โดยอาศัยผลงานที่ธอมสันริเริ่มไว้ ในตอนนั้น เรียกว่า ภาษา B โดยภาษา B เชื่อกันว่า บี เป็นชื่อย่อภรรยาของธอมสัน Bonnie หรืออาจจะเป็นภาษา BCPL ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกสร้างที่มหาวิทยาลัยแคมบริด ในยุค 60s ต่อมา B นั้นเหมือนกับตัวแปลภาษา (Interpreted language) อีกที่หนึ่ง แต่ C นั้น เป็นภาษาสำหรับการคอมไพล์ (Compiled Language) โดยตรง C แปลภาษาให้กลายเป็นภาษาของเครื่อง (machine code) และ CPU ก็จะเข้าใจคำสั่งได้ ริชาร์ด สตอลล์แมน (Richaed Stallman) ใช้ซอร์ดโค๊ดของ ​UNIX ที่ริตชี เผยแพร่ ในการกำเนิดโครงการ GNU เป็นการเริ่มต้นยุคของ open source 1990 ได้รับรางวัล IEEE Richard W. Hamming ร่วมกับเคน ธอมสัน อีกครั้ง สำหรับผลงานการสร้างระบบปฏิบัติการณ์ UNIX และ ภาษา C

1999 ร่วมกับเคน ธอมสัน ได้รับรางวัล National Medal of Technology จากประธานาธิบดี บิล คลินตัน ในฐานะผู้ประดิษฐ์ UNIX และ ภาษา C เป็นรางวัลสูงสุดของชาติอเมริกา ที่ให้กับนักวิทยาศาสตร์ 2011 เดนนิส ริตชี และ เคน ธอมสัน ได้รับรางวัล Japan Prize for Information and Communications จากผลงานการสร้างระบบ UNIX

เดนนิส ริตชี เสียชีวิต ในวันที่ 8 ตุลาคม 2011 อายุ 70 ปี ภายในบ้านที่นิวเจอร์ซี จากโรคประจำตัวที่เป็นมานาน

Don`t copy text!