cern
cern

CERN trapped Antimatter

17 พฤศจิกายน เว็บไซด์ของ เซิร์น (www.cern.ch) ประกาศความสำเร็จของโครงการทดลองอัลฟ่า (Alpha Experiment) ที่สามารถสร้างและกัก “ปฏิสสาร” (Antimatter) ของธาตุไฮโดรเจน (antihydrogen) ได้ นี้ไม่ได้การสร้างแอนตี้ไฮโดรเจน ได้ครั้งแรก เคยมีการสร้าง แอนตี้ไฮโดรเจน ครั้งแรกโดยฝีมือมนุษย์ได้ในปี 1995 ที่เซิร์นแห่งนี้ จำนวน 9 อะตอม และปี 2002 …

Don`t copy text!