Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Congo

  • Wilbur Owings Hogue

    วิลเบอร์ โอวิง “ด๊อค” ฮ๊อก (Wilbur Owings “Dock” Hogue) สายลับ OSS อ๊อก เกิดวันที่ 23 กันยายน 1909 ในเอด้าเคาน์ทรี, รัฐไอดาโฮ (Ada Country, Idaho, USA)  เขาจบการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา 1939 2  สิงหาคม, อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) ลงชื่อในจดหมายที่เขียนถึงประธานาธิบดี รูสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) โดยเนื้อหาในจดหมายเตือนถึงความเป็นไปได้ที่นาซีเยอรมันค้นคว้าอาวุธชนิดใหม่อย่างระเบิดปรมาณู ไอสไตน์ยังได้แนะนำว่าแหล่งแร่ยูเรเนียมที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในเบลเยี่ยมคองโก (Belgian Congo , *คองโกขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของเบลเยี่ยม)  ที่เหมืองชินโกล็อบเว่ (Shinkolobwe mine) ซึ่งแร่ยูเรเนียมในสหรัฐฯ นันมีความเข้มข้นของยูเรเนียมอีอกไซด์ (Uranium Oxide) อยู่ที่ 0.03% ในขณะที่แร่จะคองโกนั้นมีความเข้มข้นของยูเรเนียมอ๊อกไซด์ถึง 75% พฤศจิกายน, รูสเวลต์ได้ตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาเกี่ยวกับยูเรเนียม (Advisory Committee…

  • Ota Benga

    โอตะ เบนกา เป็นชาวเผ่ามบูติ (Mbuti) ซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำคาไซ (Kasai River) ในประเทศคองโกปัจจุบัน (Congo)  เบนกามีส่วนสูง 4 ฟุต 11 นิ้ว ( 149 เซนติเมตร) ฟันถูกขัดจนมีลักษณะแหลมคม ซึ่งเป็นประเพณีของเผ่า เขามีภรรยาและลูกสองคน แต่ว่าครอบครัวของเขาถูกทำร้ายและฆ่าโดยกองกำลัง Force Publique กองทหารของเบลเยี่ยมที่ส่งเข้าไปปกครองคองโก  1904 ซามูเอล ฟิลิปส์ เวอร์เนอร์ (Samuel Philllips Verner) นักธุรกิจอเมริกันซึ่งได้รับงานมาให้หาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตซึ่งสนับสนุนทฤษฏีวิวัฒนาการ เพื่อนำกลับไปจัดแสดงในเทศกาลแสดงสินค้าโลก (World’s Fair) ที่จัดขึ้นในเซนต์หลุยส์, มิซซูรี่ (St.Louis) ไม่แน่ชัดว่าเวอร์เนอร์ได้พบเบนกาได้อย่างไร แต่ว่าเขาได้นำตัวเบนกากลับมายังสหรัฐฯ เพื่อจัดแสดงในหัวข้อเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอารยธรรม โดยที่เบนกาไม่ใช่คนพื้นเมืองคนเดียวที่ถูกนำกลับมา แต่ว่าเวอร์เนอร์ยังพาคนพื้นเมืองในอีกหลายเผ่ากลับมาด้วยเพื่อจัดแสดง เบนกาได้กลับมายังคองโกหลังจากงานแสดงสินค้าจบลง และได้แต่งงานเป็นครั้งที่สองกับชาวบัตวา (Batwa) จนกระทั้งภรรยาของเขาเสียชีวิตเพราะถูกงูกัดตาย เขาจึงได้เดินทางตามเวอร์เนอร์มาสหรัฐฯ อีกครั้งหนึ่ง 1906 เป็นเวลา 40 ปี ที่การประกาศเลิกทาสในสหรัฐฯ ประกาศออกมา…

  • Ota Benga

    โอตะ เบนกา เป็นชาวเผ่ามบูติ (Mbuti) ซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำคาไซ (Kasai River) ในประเทศคองโกปัจจุบัน (Congo)  เบนกามีส่วนสูง 4 ฟุต 11 นิ้ว ( 149 เซนติเมตร) ฟันถูกขัดจนมีลักษณะแหลมคม ซึ่งเป็นประเพณีของเผ่า เขามีภรรยาและลูกสองคน แต่ว่าครอบครัวของเขาถูกทำร้ายและฆ่าโดยกองกำลัง Force Publique กองทหารของเบลเยี่ยมที่ส่งเข้าไปปกครองคองโก  1904 ซามูเอล ฟิลิปส์ เวอร์เนอร์ (Samuel Philllips Verner) นักธุรกิจอเมริกันซึ่งได้รับงานมาให้หาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตซึ่งสนับสนุนทฤษฏีวิวัฒนาการ เพื่อนำกลับไปจัดแสดงในเทศกาลแสดงสินค้าโลก (World’s Fair) ที่จัดขึ้นในเซนต์หลุยส์, มิซซูรี่ (St.Louis) ไม่แน่ชัดว่าเวอร์เนอร์ได้พบเบนกาได้อย่างไร แต่ว่าเขาได้นำตัวเบนกากลับมายังสหรัฐฯ เพื่อจัดแสดงในหัวข้อเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอารยธรรม โดยที่เบนกาไม่ใช่คนพื้นเมืองคนเดียวที่ถูกนำกลับมา แต่ว่าเวอร์เนอร์ยังพาคนพื้นเมืองในอีกหลายเผ่ากลับมาด้วยเพื่อจัดแสดง เบนกาได้กลับมายังคองโกหลังจากงานแสดงสินค้าจบลง และได้แต่งงานเป็นครั้งที่สองกับชาวบัตวา (Batwa) จนกระทั้งภรรยาของเขาเสียชีวิตเพราะถูกงูกัดตาย เขาจึงได้เดินทางตามเวอร์เนอร์มาสหรัฐฯ อีกครั้งหนึ่ง 1906 เป็นเวลา 40 ปี ที่การประกาศเลิกทาสในสหรัฐฯ ประกาศออกมา…

Don`t copy text!