วิลเบอร์ โอวิง “ด๊อค” ฮ๊อก (Wilbur Owings “Dock” Hogue)

สายลับ OSS

อ๊อก เกิดวันที่ 23 กันยายน 1909 ในเอด้าเคาน์ทรี, รัฐไอดาโฮ (Ada Country, Idaho, USA) 

เขาจบการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา

1939 2  สิงหาคม, อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) ลงชื่อในจดหมายที่เขียนถึงประธานาธิบดี รูสเวลต์ (Franklin D. Roosevelt) โดยเนื้อหาในจดหมายเตือนถึงความเป็นไปได้ที่นาซีเยอรมันค้นคว้าอาวุธชนิดใหม่อย่างระเบิดปรมาณู ไอสไตน์ยังได้แนะนำว่าแหล่งแร่ยูเรเนียมที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในเบลเยี่ยมคองโก (Belgian Congo , *คองโกขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของเบลเยี่ยม)  ที่เหมืองชินโกล็อบเว่ (Shinkolobwe mine) ซึ่งแร่ยูเรเนียมในสหรัฐฯ นันมีความเข้มข้นของยูเรเนียมอีอกไซด์ (Uranium Oxide) อยู่ที่ 0.03% ในขณะที่แร่จะคองโกนั้นมีความเข้มข้นของยูเรเนียมอ๊อกไซด์ถึง 75%

พฤศจิกายน, รูสเวลต์ได้ตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาเกี่ยวกับยูเรเนียม (Advisory Committee on Uranium)

1942 สหรัฐเริ่มโครงการแมนฮัตตัน (the Manhattan Project) โดยที่นายพลโกลฟ์ (General Leslie Groves) ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการแมนฮัตตัน  นายพลโกลฟ์ได้สั่งให้หน่วย OSS (Office of strategic Office *องค์กรก่อนที่จะกลายมาเป็น CIA) ทำหน้าที่ในการเอาแร่ยูเรเนียมจากเหมืองชินโกล๊อบเว่ ในเบลเยี่ยมคองโก กลับมาสหรัฐฯ​ และป้องกันนาซีเยอรมันไม่ให้เข้าถึงแหล่งแร่ยูเรเนียม 

1943 พฤศจิกายน, ฮ๊อกบินมายังเบลเยี่ยมคองโก ซึ่งในหนังสือ Spies in the Congo (Susan William , 2016) ได้เปิดเผยว่า ฮ๊อก มีชื่อรหัสสายลับว่า TETON ได้ถูก OSS ให้ไปทำภาระกิจคุ้มครองยูเรเนียมจากเบลเยี่ยมคองโกนี้ โดยใช้กิจการเหมืองเพชรเป็นการบังหน้า 

1952 12 เมษายน, เสียชีวิต ร่างของเขาถูกฝังที่สุสานคุน่า (Kuna cemetery main district, Idaho)