Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: detstvo 2030

  • Childhood-2030

    โปรแกรม Childhood2030 เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็น นวัฒกรรมใหม่ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศรัสเซีย นอกจากนั้นยังเป็น “ไม้แข็ง” ที่ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของรัสเซีย โครงการนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ เพื่ยงแต่เมื่อมีการเปิดตัวออกมา ก็เจอคอมเม้นต์อย่างหนักจากสังคม ซึ่งหากโครงการนี้ถูกผลักดันให้กลายเป็นกฏหมายได้จริง ๆ ก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียในอนาคต กับ  เยาวชนในอีก 30 ปีจากนี้ โครงการ Детство-2030 (Chilhood-2030) เป็นโครงการที่อยู่บนพื้นฐานการวิจัยด้านสังคม-เศรษฐกิจ (socio-economic) ภายใต้คำสั่งประธานาธิบดี พัฒนามากจากโครงการ My Gernation (www.moe-polelenie.ru) เพื่ออนาคต-ของประเทศในระยะกลาง  ซึ่งคนส่วนใหญ่ยอมรับโดยปริยายว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่่นอน แต่ความเป็นจริงแล้วปัจจัยสำคัญที่กำหนดอนาคตคือการวางรากฐานในปัจจุบัน ซึ่งทำให้โครงการนี้สนใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย “เยาวชน” เป็นกลุ่มเป้าหมาย มาตราการของโครงการนี้ หลายประเด็นกลายถูกวิภาคพิจารย์ อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นที่ทำลายสถาบันครอบครัวของรัสเซีย แม่หลายคนถึงกับบอกว่า ถ้ารู้ว่าจะมีมาตรการอย่างนี้ เธอคงไม่ได้กำเนิดลูก   – ผู้ปกครองจะต้องเข้าโปรแกรมการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขัน (ความสามารถในการพัฒนาบุตร) หากว่าผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ปกครองจะสูญเสียสิทธิในการดูแล “ลูก” และเด็กจะต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ – โครงการนี้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการกำจัดผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถ(стерилизация некомпетентных родителей) ในขณะเดียวกันก็สร้างเด็กที่กลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ เพราะว่าเด็กจะต้องปรับตัวให้ได้กับผู้ดูแลใหม่ ไม่ว่าจะถูกส่งไปที่ไหน เด็กๆจะต้องสามารถปรับปรุงพฤติกรรมให้เข้ากับสังคมแวดล้อมให้ได้ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง – เป็นเหมือนโครงการที่สร้างศูนย์อำนาจจากจิต(Phychological Centers)…

Don`t copy text!