Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Childhood-2030

โปรแกรม Childhood2030 เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็น นวัฒกรรมใหม่ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศรัสเซีย นอกจากนั้นยังเป็น “ไม้แข็ง” ที่ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของรัสเซีย โครงการนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ เพื่ยงแต่เมื่อมีการเปิดตัวออกมา ก็เจอคอมเม้นต์อย่างหนักจากสังคม ซึ่งหากโครงการนี้ถูกผลักดันให้กลายเป็นกฏหมายได้จริง ๆ ก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียในอนาคต กับ  เยาวชนในอีก 30 ปีจากนี้ โครงการ Детство-2030 (Chilhood-2030) เป็นโครงการที่อยู่บนพื้นฐานการวิจัยด้านสังคม-เศรษฐกิจ (socio-economic) ภายใต้คำสั่งประธานาธิบดี พัฒนามากจากโครงการ My Gernation (www.moe-polelenie.ru) เพื่ออนาคต-ของประเทศในระยะกลาง  ซึ่งคนส่วนใหญ่ยอมรับโดยปริยายว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่่นอน แต่ความเป็นจริงแล้วปัจจัยสำคัญที่กำหนดอนาคตคือการวางรากฐานในปัจจุบัน ซึ่งทำให้โครงการนี้สนใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย “เยาวชน” เป็นกลุ่มเป้าหมาย

มาตราการของโครงการนี้ หลายประเด็นกลายถูกวิภาคพิจารย์ อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นที่ทำลายสถาบันครอบครัวของรัสเซีย แม่หลายคนถึงกับบอกว่า ถ้ารู้ว่าจะมีมาตรการอย่างนี้ เธอคงไม่ได้กำเนิดลูก  

– ผู้ปกครองจะต้องเข้าโปรแกรมการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขัน (ความสามารถในการพัฒนาบุตร) หากว่าผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ปกครองจะสูญเสียสิทธิในการดูแล “ลูก” และเด็กจะต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ

– โครงการนี้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการกำจัดผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถ(стерилизация некомпетентных родителей) ในขณะเดียวกันก็สร้างเด็กที่กลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ เพราะว่าเด็กจะต้องปรับตัวให้ได้กับผู้ดูแลใหม่ ไม่ว่าจะถูกส่งไปที่ไหน เด็กๆจะต้องสามารถปรับปรุงพฤติกรรมให้เข้ากับสังคมแวดล้อมให้ได้ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง

– เป็นเหมือนโครงการที่สร้างศูนย์อำนาจจากจิต(Phychological Centers) เวลาเด็กมีปัญหาจะไม่ปรึกษาพ่อแม่แต่จะเอาปัญหาไปบอกกับศูนย์แห่งนี้ แต่ในอนาคตเรียกศูนย์นี้กว่าเป็น ศูนย์การศึกษาร่วม “educational community” เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแทน

-ทำให้เกิดเด็กหุ่นยนต์ (чипизация) ซึ่งเด็กที่มีความสามารถ จะถูกนำมาพัฒนายีนส์หรือฝังชิป เพื่อเพิ่มขึดความสามารถ และเข้าสู่ระบบการบริหารโดยศูนย์ความคุม ทำให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแล และเพืื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 


Foresight เทคโนโลยี

เบื้องหลังโปรเจค เยาวชน2030 ก็คือเทคโนโลยีที่ได้ประเมินอนาคต สำหรับปัจจัย วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, เศรษฐกิจ, และสังคม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทิศทางของประเทศ ผู้ริเร่ิมโครงการคิดว่าเป็นเทคโนโลยี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะสร้างผลประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจ สิ่งที่ Foresight ให้ออกมา ก็คือ แผนโครงการ (road maps) ที่จำเป็นสำหรับอนาคตที่ยิ่งใหญ่ สำหรับโปรแกรม Foresight ของรัสเซียให้ผลการทำนายในอีก 25-30 ปีข้างหน้า โดยมีการวางยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการพัฒนาสังคม ผู้คิดค้นอ้างว่า ForeSight ต่างจากการ คาดการณ์ (Prediction) ตรงที่ Foresight สร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ในขณะที่การคาดการณ์อนาคตมักใช้ปัจจัยบางตัว และไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ นอกจากนั้นยังไม่สามารถให้แนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมาย และการคาดการณ์เองอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยที่มีเงื่อนไขจำเพาะ

จุดเริ่มต้น ของการมองอนาคต เทคนิคอย่างหนึ่งของการศึกษาอนาคตที่ได้รับความนิยมอันหนึ่งเรียกว่า การสำรวจเดลฟี่ (Delphi Survey) ถูกพัฒนาโดยบริษัท Rand Corporaton สำหรับกองทัพสหรัฐ ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหาร ระหว่างปี 50s โดย Delphi Survey เหมือนกับแบบฟอร์มการ  ถาม-ตอบ แต่มีความซีเรียสเข้มข้น และสำรหับ Foresight Technologies แล้ว ผู้ที่จะตอบคำถามเหล่านี้ ก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนั้น อาจไม่จำเป็นต้องเป็นศาสตราจารย์เพี่ยงแต่ต้องมีความรู้ลึกซึ้งเฉพาะด้าน Delphi Survey ได้รับความนิยมมากสำหรับวงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเพราะมีต้นทุนที่ต่ำถึงปานกลาง ส่วนใหญ่สามารถทำได้แบบออนไลน์ เพียงแต่ต้องให้เวลาในการทำแบบสอบถาม เพราะผู้เชี่ยวชาญเหล่านันมักมีภาระกิจประจำ

องค์กรอื่นๆ ที่พัฒนา Foresight Technologies

  • องค์การสหประชาติ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (UNDIO.org,United Nation Industrial Development Organization) ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ จัดอบรม เรื่อง FT ให้กับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการศึกษาของ เวียดนาม และมาเลเซีย
  • Department for Business Innovation and Skill (www.bis.gov.uk) ทำการศึกษา FT เพื่อให้การแนะนำกับรัฐบาลอังกฤษ

External Links

www.2010-2030.ru

www.detstvo2030.ru

www.undio.org

Don`t copy text!