DNA
DNA

Francis Crick

ฟรานซิส คริ๊ก (Francik Crick)  ผู้ค้นพบว่า DNA มีโครงสร้างแบบ double-helix (บันไดเกลียว) ร่วมกับ เจมส์ วัตสัน (James Watson) 1869 ฟรีดริช มีสเชอร์ (Friedrich Miescher) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสฯ ค้นพบวิธีการแยกกรดนิคลีอิค (nucleic acid) จากเซลล์เม็ดเลือดขาว  1910 …

Hans Jonatan

ฮันส์ โจนาตาน (Hans Jonatan) มนุษย์คนแรกที่ถูกสร้าง DNA ขึ้นมาใหม่ โดยไม่ใช้ DNA ของเจ้าตัว ฮันส์  เกิดในปี 1784 เขาเป็นทาสที่เกิดในฟาร์มปลูกอ้อยแห่งหนึ่งในคอนสติตูชั่นฮิล์ล (Constitution Hill) บนเกาะเซนต์ครอยซ์, เวสต์อินดียส์ (St. Croix, Danish West Indies) ในทะเลแคลิบเบียน ซึ่งเป็นอาณานิคมของเดนมาร์ก …

Don`t copy text!