Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: eistein

  • Leo Szilard

    เลฟ สซิลาร์ด (Leó Szilárd) ชาวออสเตรีย ฮังการี เจ้าของความคิดสร้างปฏิกริยานิวเคลียร์ลูกโซ่ และยังเป็นผู้สร้าง เครื่องอิเล็กตรอนไมโครสโคป,เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน และ ชายผู้ให้กำเนิด โครงการแมนฮัตตัน (Manhatan Project) สซิลาร์ด เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1898 ในกรุงบุดาเปสต์ ออสเตรีย-ฮังการี บิดาของเขาเป็นวิศวะกรโยธา ชื่อ หลุยส์ สปิตซ์ (Louis Spitz) กับ เธกล่า วิดอร์ (Thekla Vidor) เขาเติบโตมาในเมืองเปสต์ (Pest) ส่วนเมืองด้านตะวันออกของกรุงบูดาเปสต์ 1908–1916 เขาเรียนหนังสือที่โรงเรียน Reáliskola ซึ่งเขามีความสนใจในวิชาฟิสิกข์และคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ยังเล็ก 1916 เขาได้รับรางวัล Eötvös ซึ่งเป็นรางวัลด้านคณิตศาตร์ประจำชาติ ในปีนี้ สซิลาร์ด สมัครเข้าเรียนวิศวะกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบูดาเปสต์ (Budapest Technical University) 1917 ถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารในกองทัพ ของออสเตรีย-ฮังการี แต่ว่าก่อนที่หน่วยของเขาจะถูกส่งออกไปรบในแนวหน้า ปรากฏว่าเขาล้มป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สเปน…

Don`t copy text!