First Citizen
First Citizen

Apache

กำเนิดอาปาเช่ (Geromino, his own story) เมื่อตอนที่โลกถือกำเนิดขึ้นมานั้น มันถูกปกคลุมไปด้วยความมืด ไม่มีดวงอาทิตย์ ไม่มีกลางวันกลางคืน และในท้องฟ้าก็ไร้ซึ่งดวงดาว สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่นั้นมีเพียงแต่สัตว์ร้ายและนก ซึ่งในบรรดาสัตว์ร้ายเหล่านั้น น่าเกรงขาม และหลายตัวไม่มีชื่อเรียกที่เรารู้จัก แต่ก็มีที่เรารู้จักด้วยอย่างมังกร สิงโต เสือ หมาป่า จิ้งจอก บีเวอร์ กระต่าย กระรอก หนู ปลวก  และยังมีสัตว์เลื้อยคลานอย่างกิ่งก่า …

Don`t copy text!