Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Geology

  • Vasily Dokuchaev

    วาสิลี โดกุชาเยฟ (Василий Васлиьесич Докучаев) Father of soil science โดกุชาเยฟ เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1846 (1 มีนาคม N.S. ) ในสโมเลนส์ก (Smolensk, Russia) พ่อของเขาเป็นนักบวช ชื่อวาสิลี เซอร์เกเยวิช (Vasily Sergeyevich Dokuchaev)  แม่ชื่อว่าเปลาเกย่า โตรฟิมอฟน่า (Pelageya Trofimovna) โดกุชาเยฟ มีพี่น้องอีก 7 คน โดกุชาเยฟ เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนประถมในเมืองวิซม่า (Vyazma)  1861 เข้าเรียนที่โรงเรียนศาสนาสโมเลนส์ก (Smolensk seminary) 1867 จบจากโรงเรียนศาสนาโดยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งของรุ่น หลังจากนั้นได้เข้าเรียนที่สถาบันศาสนาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg Ecclesiastical Academy) แต่ว่าเขาเรียนได้เพียงแค่สามอาทิตย์ ก็เกิดเปลี่ยนแปลงความสนใจ เพราะได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยศาสตราจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg University) …

  • Vasily Dokuchaev

    วาสิลี โดกุชาเยฟ (Василий Васлиьесич Докучаев) Father of soil science โดกุชาเยฟ เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1846 (1 มีนาคม N.S. ) ในสโมเลนส์ก (Smolensk, Russia) พ่อของเขาเป็นนักบวช ชื่อวาสิลี เซอร์เกเยวิช (Vasily Sergeyevich Dokuchaev)  แม่ชื่อว่าเปลาเกย่า โตรฟิมอฟน่า (Pelageya Trofimovna) โดกุชาเยฟ มีพี่น้องอีก 7 คน โดกุชาเยฟ เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนประถมในเมืองวิซม่า (Vyazma)  1861 เข้าเรียนที่โรงเรียนศาสนาสโมเลนส์ก (Smolensk seminary) 1867 จบจากโรงเรียนศาสนาโดยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งของรุ่น หลังจากนั้นได้เข้าเรียนที่สถาบันศาสนาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg Ecclesiastical Academy) แต่ว่าเขาเรียนได้เพียงแค่สามอาทิตย์ ก็เกิดเปลี่ยนแปลงความสนใจ เพราะได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยศาสตราจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg University) …

  • Charles Lyell

    ชาร์ล ไรเอล์ล (Sir Charles Lyell) ผู้เขียน Principles of Geology ชาร์ล เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1797 ในสก๊อตแลนด์ พ่อของเขามีชื่อเดียวกับเขา มีอาชีพเป็นนักกฏหมายและนักพฤษศาสตร์  ส่วนแม่ชื่อฟรานเซส (Frances Smith)  ชาร์ลเป็นลูกคนโตในพี่น้องทั้งหมดสิบคน ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย  เมื่อชาร์ลอายุราวสี่ปี ครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ในแฮมพ์เชียร์ (Hampshire) ทางใต้ของอังกฤษ  1816 เข้าเรียนที่เอ็กซีเตอร์คอลเลจ, อ๊อกฟอร์ด (Exeter College, Oxford) ด้านวรรณกรรมคลาสสิค ช่วงเวลานี้ชาร์ลเกิดความสนใจในวิชาภูมิศาสตร์หลังจากได้อ่านหนังสือ Introduction to the geology ของโรเบิร์ต เบกเวล์ล (Robert Bakewell) 1819 จบปริญญาตรี 1821 ได้รับปริญญาโทสาขาศิลปะ 1820 เข้าฝึกงานด้านกฏหมายที่ลินคอล์นอิน (Lincoln’s Inn)  1822 เขียนงานค้นคว้าเรื่อง On a recent…

Don`t copy text!