Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Vasily Dokuchaev

วาสิลี โดกุชาเยฟ (Василий Васлиьесич Докучаев)

Father of soil science

โดกุชาเยฟ เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1846 (1 มีนาคม N.S. ) ในสโมเลนส์ก (Smolensk, Russia) พ่อของเขาเป็นนักบวช ชื่อวาสิลี เซอร์เกเยวิช (Vasily Sergeyevich Dokuchaev)  แม่ชื่อว่าเปลาเกย่า โตรฟิมอฟน่า (Pelageya Trofimovna) โดกุชาเยฟ มีพี่น้องอีก 7 คน

โดกุชาเยฟ เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนประถมในเมืองวิซม่า (Vyazma) 

1861 เข้าเรียนที่โรงเรียนศาสนาสโมเลนส์ก (Smolensk seminary)

1867 จบจากโรงเรียนศาสนาโดยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งของรุ่น หลังจากนั้นได้เข้าเรียนที่สถาบันศาสนาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg Ecclesiastical Academy) แต่ว่าเขาเรียนได้เพียงแค่สามอาทิตย์ ก็เกิดเปลี่ยนแปลงความสนใจ เพราะได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยศาสตราจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg University) 

โดกุชาเยฟ จึงได้เขียนจดหมายไปยังอธิการบดีของ ม.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เพื่อของเข้าเรียนในคณะฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ตอบรับให้เขาเข้าเรียนได้

1871 ตุลาคม, จบปริญญา โดยที่ทำวิจัยเกี่ยวกับดินบริเวณแม่น้ำแคชน่า (Kachna River) ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของเขา เป็นผลงานจบ

1872 ได้งานที่คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเขาทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าพิพิธภัณฑ์ดูแลตัวอย่างแร่ที่สะสมไว้ของมหาวิทยาลัย 

ช่วงปี 1871-1878 โดกุชาเยฟ ได้เดินทางออกไปทำวิจัยในพื้นที่รัสเซียตอนเหนือและตอนกลางหลายครั้ง เพื่อศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาและการเกิดขึ้นของแม่น้ำแต่ละสาย

1874 โดกุชาเยฟ มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับดินโดยเฉพาะเป็นพิเศษ ซึ่งในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ วิชาเกี่ยวกับดินยังเป็นส่วนหนึ่งของธรณีวิทยา  แต่โดกุชาเยฟได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งเจาะจงเฉพาะเรื่องของดิน ลงวันที่ 4 ธันวาคม ไปยังสมาคมนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เรื่อง “On the Soil of Smolensk province”

1876 ได้รับมอบหมายจาก วาสิลี ชาสลาฟสกี้ (Vasily Ivanovich Zaslavsky)  ซึ่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรขณะนั้นให้ไปทำแผนที่ดินของรัสเซียในเขตยุโรป

1877 สมาคมเศรษฐกิจ (Imperial Free Economic Society) เห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเรื่องดินดำ (Chernozem) ซึ่งเป็นดินสำหรับการเกษตรอย่างจริงจัง จึงได้มอบหมายให้โดกุชาเยฟ ไปทำงานวิจัย

โดกุชาเยฟเริ่มทำสำรวจพื้นดินบริเวณที่เรียกว่า เชอร์โนโซม เบลต์ (the chernozem belt) ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นดินดำตั้งแต่บริเวณมอลเดเวีย,ยูเครน,ไครเมีย, รัสเซียตอนกลางทอดจนถึงตอนเหนือของคอเคซัส ซึ่งโดกุชาเยฟได้เขียนเป็นรายงาน ชื่อ “Results of the Russian Chernozem” ให้กับสมาคม

1878 จบปริญญาโท โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “Methods of Formation of the River Valleys of European Russia”

ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่คณะธรณีวิทยา และได้เริ่มสอนหนังสือในวิชาธรณีวิทยา โดยในตอนแรกเขาได้สอนเกี่ยวกับแร่วิทยา และผลึกวิทยา ก่อนที่จะพัฒนาสอนในหลักสูตรธรณีวิทยายุค 4 (Quaternary geology) ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับยุคทางธรณีวิทยาในช่วงเวลา 2.7 ล้านปีก่อน ตั้งแต่ยุคธารน้ำแข็ง (Pleistocen) ถึงปัจจุบัน (Holocene)

1883 พิมพ์หนังสือ Russian Chernozem ออกมา ซึ่งผลงานนี้ได้รับการยกย่องอย่างมา จนเขาได้รับปริญญาเอกจากทางมหาวิทยาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาแร่วิทยา

1885 ได้รับรางวัล Makarievsky prize

1888 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ดิน (Soil Commission) ได้ถูกตั้งขึ้นมาภายใต้ความริเริ่มของโดกุชาเยฟ โดยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมเศรษฐกิจ  คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ทำวิจัยเกี่ยวกับดินโดยเฉพาะ

1891 เกิดวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่ในรัสเซีย โดกุชาเยฟจึงได้เป็นหนึ่งในทีมกรรมธิการของรัฐบาลที่ถูกส่งไปหาทางแก้ปัญหา ซึ่งเขาได้ออกไปสำรวจพื้นดินบริเวณทุ่งราบสเตปป์ (steppe) เพื่อหวังใช้เป็นพื้นที่การเกษตรทดแทน ซึ่งการสำรวจครั้งนี้เขาสามารถหาพื่นที่ราว 5,000 เฮคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรได้ 

1892 เขียน Our Steppes Past ad Present

ในขณะที่ยังคงทำงานอยู่ที่ ม.เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เขาได้ควบตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบันเกษตรและป่าไม้ ณ. นิวอเล็กซานเดอร์ (New Aleksandr Institute of Agriculture and Forestry)  ในมอสโคว์ ซึ่งที่นี้เขาได้ตั้งคณะวิทยาศาตร์ดินและพฤษศาสตร์สรีรศาสตร์ขึ้นมา 

ระหว่างทำงานอยู่ที่นี่เขาได้จัดให้มีการออกสำรวจดินทั่วประเทศรัสเซีย

1897 ลาออกจากมหาวิทยาลัยเพราะปัญหาสุขภาพ ขณะอายุเพียง 51 ปี

1898 หลังสุขภาพกลับมาดีขึ้นเล็กน้อย เขาได้ออกเดินทางสำรวจพื้นดินบริเวณเบสซาราเบีย (Bessarabia) คอเคซัส ทรานคอเคซัส และทรานแคสเปื้ยน

1899 เริ่มทำวารสาร Pochvovedenie (“Soil Science”)

1903 26 ตุลาคม (8 พฤศจิกายน N.S.) เสียชีวิต

1918 คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ดิน เปลี่ยนไปเป็นแผนกวิทยาศาสตร์ดิน สังกัดคณะกรรมการศึกษาปัจจับการผลิตทางธรรมชาติ (Commission for Studying Natural Productive Force (CNPF) สังกัด USSR Academy of Sciences

1927 2 เมษายน, สถาบันโดกุชาเยฟ (V.V. Dokuchaev Soil  Science Institute) ได้รับการก่อตั้งขึ้นมา

Don`t copy text!