Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: how the steel was tempered

  • Nikolay Ostrovsky

    นิโคไล ออสตรอฟสกี (николай островский)เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 1904 ในหมู่บ้านวิลิย่า (Viliya) ในยูเครน (Ostrozhsky District, Rovno region)  พ่อของเขา อเล็กซี อีวานโนวิช(Алексея Ивановича Островского) ทำงานเป็นแรงงานตามฤดูกาล มีรายได้น้อยนิดไม่พอจุนเจือครอบครัว ทำให้แม่และน้องสาวต้องช่วยกันทำงานเป็นแรงงานในไร่หรือไม่ก็งานก่อสร้าง ส่วนพี่ชายของเขาไปทำงานเป็นช่างทำกุญแจ ครอบครัวของเขา และชีวิตในวัยเด็กของออสตรอฟสกี อยู่ในภาวะที่สุดจะบรรยายในความยากลำบาก นั้นเป็นการปลูกฝังแนวคิดการต่อต้านชนชั้นที่เหนือกว่า การถูกเหยียดหยามความเป็นมนุษย์และความไม่ยุติธรรมในสังคม เขาถูกส่งไปเรียนในโรงเรียนของนักบวช และจบจากโรงเรียนนี้ตอนอายุ 9 ขวบในปี 1913 ตอนอายุแค่เก้าขวบออสตอฟสกี ก็ต้องทำงานเป็นแรงงานในไร่ คอยดูแลแกะ ออสตรอฟสกีอายุ 11 ปี ก็ต้องมาทำงานเป็นคนงานในห้องครัว ที่สถานีรถไฟในเมืองเชเปตอฟก้า ปี 1915 ครอบครัวของเขาย้ายมาอยู่ทีเ่มืองเชเปตอฟก้า (Shepetovka) ซึ่งแม่ของเขามาทำงานเป็นแม่ครัวที่สถานีรถไฟ ซึ่งแม้กระทั้งในห้องครัวของทางการ เด็กน้อยก็ได้รู้สึกถึงการคอร์รัปชั่นและเอารัดเอาเปรียบกันเองของมนุษย์ ช่วงทำทำงานในห้องครัวนี้ เขามีโอกาสได้ยินคำปราศรัยขอเลนิน และอุดมการณ์ของเขา ออสตรอฟสกี ได้รับการจ้างให้ทำงานในห้องครัวในปี 1916 ระหว่าง 1915-1917 เขาเข้าเรียนที่ two-class จากนั้นจบเรียนชั้นประถมระหว่างปี 1917-1919 เชเปตอฟก้า เมื่องที่เขาอาศัยอยู่นี้อยู่ใกล้กับพรหมแดนโปแลนด์…

Don`t copy text!