Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Illuminati

  • Adam Weishuapt

    อดัม ไวส์เฮาฟต์ (Adam Weishaupt) ผู้ก่อตั้งกลุ่มบาวาเรีย อิลลูมิเนติ (Illuminati)  ไวส์เฮาฟต์ เกิดในเมืองอินโกลสแตดต์ (Ingolstadt) บาวาเรีย (Electorate of Bavaria) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1748 ในครอบครัวชาวยิว ที่นับถือแคโธริก พ่อของเขาชื่อโยฮันน์ (Johann George Weishaupt) เป็นศาสตร์จารย์ด้านกฏหมายที่มหาวิทยาลัยอินโกลสแตดท์ (University of Ingolstadt)  ตอนเด็กไวส์ฮอลต์เรียนที่โรงเรียนมัธยมเยซูอิต (Jesuit High School in Ingolstadt)  1754 พ่อของเขาเสียชีวิต ไวส์เฮาฟต์ถูกเลี้ยงดูโดยพ่ออุปถัมภ์ บารอนโยฮันน์ อิคสแตทท์  (Baron, Johann Adam von Ickstatt) ซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่เดียวกับพ่อของ ไวส์เฮาฟต์    เขาเข้ามหาวิทยาลัยอินโกลสแตดท์ ในวิชารัฐศาสตร์และปรัญชา พ่ออุปปถัมภ์ของเขาเป็นคนที่ทำให้เขาสนใจแนวคิดเกี่ยวกับการแสวงหาความปฏิฏานแห่งความจริง (spirit of Enlightenment) จน ไวส์เฮาฟต์เกิดความคิดขัดแย้งกับคำสอนตามนิกาแคโธริก และเปลี่ยนไปนับถือนิกายโปเตสแตนท์ รวมถึงสนใจศึกษาเรื่องความลึกลับอย่าง…

Don`t copy text!