เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลรางวัลคาฟลี (Kavli prize) รางวัลคาฟลี ก่อตั้งในปี 2005 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งนอร์เวย์ (Narwegian Academy of Science and Letters) กับ กระทรวงศึกษาและการวิจัยแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Ministry of Education and Research) และมูลนิธิคาฟลี (Kavli Foundation) มีเป้าหมายเพื่อเชิดชูนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานใน 3 สาขาวิชา คือ ฟิสิกดาราศาสตร์ (Astrophysics) วิทยาศาสตร์นาโน (Nanoscience) และ ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) รางวัลคาฟลี มีการประกาศผู้ชนะเลิศทุก ๆ 2 ปี และมูลค่ารางวัล 1 ล้านเหรียญ ชื่อ รางวัลคาฟลี เป็นชื่อของนักฟิสิก เฟรด คาฟลิ  (Fred Kavli) สัญชาตินอร์เวย์-อเมริกัน  ผู้ชนะรางวัลในปี 2012 ได้แก่ สาขาฟิสิกดาราศาสตร์  เดวิด เจวิตต์ (David C. Jewit), มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ,สหรัฐฯ เจน ลู (Jane X. Luu) ,มหาวิทยาลัยMIT ,สหรัฐฯ ไมเคิ้ล บราวน์ (Michael E. Brown), มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ,สหรัฐฯ ทั้งหมดรวมกันค้นพบ  Kuiper…