เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลรางวัลคาฟลี (Kavli prize)
รางวัลคาฟลี ก่อตั้งในปี 2005 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งนอร์เวย์ (Narwegian Academy of Science and Letters) กับ กระทรวงศึกษาและการวิจัยแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Ministry of Education and Research) และมูลนิธิคาฟลี (Kavli Foundation) มีเป้าหมายเพื่อเชิดชูนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานใน 3 สาขาวิชา คือ ฟิสิกดาราศาสตร์ (Astrophysics) วิทยาศาสตร์นาโน (Nanoscience) และ ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) รางวัลคาฟลี มีการประกาศผู้ชนะเลิศทุก ๆ 2 ปี และมูลค่ารางวัล 1 ล้านเหรียญ
ชื่อ รางวัลคาฟลี เป็นชื่อของนักฟิสิก เฟรด คาฟลิ  (Fred Kavli) สัญชาตินอร์เวย์-อเมริกัน 
ผู้ชนะรางวัลในปี 2012 ได้แก่
สาขาฟิสิกดาราศาสตร์
  •  เดวิด เจวิตต์ (David C. Jewit), มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ,สหรัฐฯ
  • เจน ลู (Jane X. Luu) ,มหาวิทยาลัยMIT ,สหรัฐฯ
  • ไมเคิ้ล บราวน์ (Michael E. Brown), มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ,สหรัฐฯ
ทั้งหมดรวมกันค้นพบ  Kuiper belt (เข็มขัดคูเปอร์) ตั้งแต่ปี 1992 ซึ่งเหมือนกับกลุ่มดาวขนาดเล็กที่เรียงตัวเป็นรูปวงแหวน การค้นพบนี้มีผลทำให้ดาวพลูโต ถูกถอดออกจากการเป็นดาวเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์นาโน
  • ไมล์ดเรด เดรสเซลฮอส (Mildred S. Dresselhaus) ,มหาวิทยาลัยMIT , สหรัฐฯ
เป็นผู้บุกเบิกการศึกษา การสั่น โฟนอน (phonons) ปฏิกริยาระหว่างอิเล็กตรอนและโฟนอน (electron-phonon interactions) และการถ่ายเทความร้อนระหว่างอนุภาคระดับนาโน (thermal transport in nanostructures)
สาขาประสาทวิทยาศาสตร์
  • คอร์เนเลีย บาร์กแมน์น  (Cornelia Isabella Bargmann) , มหาวิทยาลัยร็อกกีเฟลเลอร์, สหรัฐฯ
  • วินฟรายด์ เดนก์ (Winfried Denk), สถาบันการวิจัยทางการแพทย์แม็กแฟรงก์, เยอรมัน
  • แอน เกรย์เบียล (Ann M. Graybiel), มหาวิทยาลัยMIT , สหรัฐฯ
ทำงานศึกษากลไกเกี่ยวกับการรับรู้และการตัดสินใจของระบบประสาท