Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Makeyev

  • Liner SLBM

    Makeyev Design Bureau ได้ให้ข่าวว่ามีการทดสอบขีปนาวุธ รุ่นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2011 และประสบความสำเร็จด้วย โดยจรวดแบบยิงจากเรือดำน้ำ (SLBM) รุ่นใหม่นั้น มีชื่อว่า Liner (Лайнер) ซึ่งไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มากนัก เพียงแต่บอกว่า มีความสามารถในการบรรทุกหัวรบได้มากกว่าจรวด Bulava 1.5-2 เท่า สามารถบรรจุหัวรบได้ 9-12 ลูก กำหนดประจำการของขีปนาวุธรุ่นนี้ น่าจะอยู่ในปี 2025-2030 ในเรือดำน้ำ Project 667BDRM แต่ในทางเทคนิคแล้ว Liner น่าจะเป็นรุ่นอัพเดทของจรวด Sineva (Синева) มากกว่าเพราะว่าเป็นจรวดแบบใช้เชื้อเพลิงเหลว ในขณะที่ Bulava ใช้เชื้อเพลิงแบบแข็ง Bulava (S-30) เป็นขีปนาวุธหลักสำหรับเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของรัสเซีย ชั้น บุเรีย (Burei,Борей) project 955, 955A และ 955U ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ 6-10 หัวรบ ขนาดหัวรบละ…

Don`t copy text!