Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Liner SLBM

Makeyev Design Bureau ได้ให้ข่าวว่ามีการทดสอบขีปนาวุธ รุ่นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2011 และประสบความสำเร็จด้วย โดยจรวดแบบยิงจากเรือดำน้ำ (SLBM) รุ่นใหม่นั้น มีชื่อว่า Liner (Лайнер) ซึ่งไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มากนัก เพียงแต่บอกว่า มีความสามารถในการบรรทุกหัวรบได้มากกว่าจรวด Bulava 1.5-2 เท่า สามารถบรรจุหัวรบได้ 9-12 ลูก กำหนดประจำการของขีปนาวุธรุ่นนี้ น่าจะอยู่ในปี 2025-2030 ในเรือดำน้ำ Project 667BDRM

แต่ในทางเทคนิคแล้ว Liner น่าจะเป็นรุ่นอัพเดทของจรวด Sineva (Синева) มากกว่าเพราะว่าเป็นจรวดแบบใช้เชื้อเพลิงเหลว

ในขณะที่ Bulava ใช้เชื้อเพลิงแบบแข็ง Bulava (S-30) เป็นขีปนาวุธหลักสำหรับเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของรัสเซีย ชั้น บุเรีย (Burei,Борей) project 955, 955A และ 955U ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ 6-10 หัวรบ ขนาดหัวรบละ 150 กิโลตัน ซึ่งรัสเซียหันมาใช้เชื้อเพลิงแบบแข็งเพราะมีความปลอดภัยต่อลูกเรือมากกว่า เพราะเชื้อเพลิงแบบเหลวนั้นประกอบด้วยสารพิษ นอกจากนั้นเชื้อเพลิงแข็งยังเคลื่อนย้ายได้ง่าย Bulava ทดสอบยิงแล้ว 15 ครั้ง สำเร็จ 8 ครั้ง โดย 3 ครั้งล่าสุดประสบความสำเร็จ

Sineva (R-29RMU-3) เป็นจรวดแบบเชื้อเพลิงเหลว ประจำการมาตั้งแต่ปี 2007 ความยาว 15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาว 1.9 เมตร สามารถยิงจากใต้น้ำ 55 เมตร สามารถบรรจุหัวรบได้ 4-8 หัวรบ ขนาด 100 กิโลตัน และยิงได้ไกล 8.3 พันกิโลเมตร รัสเซียมีแผนประจำการ Sineva ไปจน 2030

Don`t copy text!