Meditation
Meditation

Marcus Aurelius

มาร์คัส อุเรเลียส (Marcus Aurelius Antoninus) จักรพรรดิโรมัน, ทรงนิพนธ์ The Meditations (Τα εις εαυτόν) มาร์คัส เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน  121 ในกรุงโรม ชื่อตอนแรกเกิดของเขาคือ Marcus Annius Catilius Verus ซึ่งอุเรเลียสใช้ชื่อนี้จนกระทั้งขึ้นเป็นจักรพรรดิ ตระกูลของเขาเป็นชนชั้นปกครองของโรมมาหลายชั่วอายุคน …

Don`t copy text!