Microbiology
Microbiology

Nikolai Gamaleya

นิโคไล กามาเลย่า (Николай Фёдорович Гамалея) นักวิทยาศาสตร์ซึ่งบุกเบิกสาขาจุลชีวและวัคซีนในสหภาพโซเวียต ชื่อของเขาถูกนำมาตั้งชื่อสถาบันกามาเลย่า (The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology) สถาบันซึ่งพัฒนาวัคซีนสปุตนิก วี (Sputnik V)  กามาเลย่า เกิดวันที่ 17 (5 O.S.) กุมภาพันธ์ …

Don`t copy text!