NobelPrize
NobelPrize

Svetlana Alexeivich

สเว็ตลาน่า อเล็กซีวิช (Сьвятлана Алексіевіч) โนเบลวรรณกรรม 2015 เธอเกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 1948 ในเมืองอิวาโน่-ฟรานกอฟส์ก (Ivano-Frankovsk) ตะวันตกของยูเครน, สหภาพโซเวียต พ่อของเธอเป็นชาวเบลารุส ส่วนแม่เป็นชาวยูเครน  หลังจากพ่อของเธอออกจากกองทัพแล้ว ครอบครัวได้ย้ายกลับมาอยู่ในเบลารุส ซึ่งพ่อและแม่ของเธอได้ทำงานเป็นครูอยู่ที่นี่  1965 หลังจากเรียนหนังสือจบมัธยมปลาย เธอเริ่มทำงานเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์และภาษาเยอรมัน  1966 ทำงานเป็นนักข่าวให้กับหนึ่งสือพิมพ์ท้องถิ่นในเมืองนาโรฟล์ (Narovl, …

Don`t copy text!