Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Svetlana Alexeivich

สเว็ตลาน่า อเล็กซีวิช (Сьвятлана Алексіевіч)
โนเบลวรรณกรรม 2015
เธอเกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 1948 ในเมืองอิวาโน่-ฟรานกอฟส์ก (Ivano-Frankovsk) ตะวันตกของยูเครน, สหภาพโซเวียต พ่อของเธอเป็นชาวเบลารุส ส่วนแม่เป็นชาวยูเครน 
หลังจากพ่อของเธอออกจากกองทัพแล้ว ครอบครัวได้ย้ายกลับมาอยู่ในเบลารุส ซึ่งพ่อและแม่ของเธอได้ทำงานเป็นครูอยู่ที่นี่ 
1965 หลังจากเรียนหนังสือจบมัธยมปลาย เธอเริ่มทำงานเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์และภาษาเยอรมัน 
1966 ทำงานเป็นนักข่าวให้กับหนึ่งสือพิมพ์ท้องถิ่นในเมืองนาโรฟล์ (Narovl, Gomel Region)
1967 เข้าเรียนสาขาสื่อสารมวลชลที่มหาวิทยาลัยเบลารุส (Belarussian State University)
1972 หลังจากเรียนจบได้ไปทำงานอยู่ในเมืองเบเรซ่า (Beresa, Brest Region) ใกล้กับโปแลนด์ ซึ่งเธอทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แต่ขณะเดียวกันก็สอนหนังสือให้เด็กๆ ที่โรงเรียนในเมืองด้วย 
ต่อมาเธอกลับมาอยู่ที่มินส์ก (Minsk) ทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ Sel’skaja Gazeta
1976 ทำงานให้กับหนังสือแม็กกาซีนวรรณกรรม Neman
1983 เธอเขียนหนังสือเรื่อง The Unwomanly Face of the War เสร็จ แต่ว่าส่งไปทำสำนักพิมพ์นานกว่าสองปีก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์ หนังสือเป็นเรื่องราวกึ่งสารคดีจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงซึ่งผ่านช่วงเวลาในสงครามโลก ครั้งที่ 2 
1985 The Unwomanly Face of the War ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์ได้ ช่วงนโยบายเปเรสทรอยก้า (Petestroika) ของกอร์บาเชฟ (Mikhail Gorbachev) 
1986 เธอได้รับรางวัลยุวเลนิน (The State Lenin Komsomol Youth Prize) จาก The Unwomanly face of the War
1989 Zinky boys หนังสือเกี่ยวกับสงครามในอัฟกานิสถานของโซเวียตพิมพ์ออกมา ซึ่งเธอเดินทางไปยังอัฟกานิสถาน เพื่อสัมภาษณ์ชาวบ้านและเหยื่อในสงคราม เธอใช้เวลากว่า 4 ปีในอัฟกานิสถานเพื่อรวบรวมข้อมูล หนังสือเป็นเรื่องของเด็กในครอบครัวอัฟกานิสถานซึ่งกลัวว่าจะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารแล้วสุดท้ายจะได้กลับบ้านมาในโลงสังกะสี   หนังสือเล่มนี้ทำให้เธอถูกโจมตีจากหลายฝ่ายในประเทศ ว่าเขียนถึงประเทศในด้านลบ
1992 มีการดำเนินคดีในชั้นศาลจากกรณีของ The Boys in Zinc โดยแม่ของเหล่าทหารผ่านสงครามกลุ่มหนึ่ง , แต่ว่าทัศนคดิต่อสงครามในอัฟกานิสถานเริ่มเปลี่ยนไป มีการออกมาปกป้องงานเขียนของเธอมากขึ้น และที่สุดคดีได้ถูกยุติไป 
1993 พิมพ์เรื่อง Enchanted with Death เป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสหภาพโซเวียต หลังจากสังคมนิยมในอุดมคติเลื่อนลางลง และผู้คนไม่สามารถยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาแทนทีได้
1997 Voices from Chernobyl ไม่งานหนังสือวรรณกรรม แต่เป็นบทสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตของผู้คนทีผ่านเหตุการณ์การระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ทั้งพนักงานดับเพลิง, นักฟิสิก, แพทย์ และคนทั่วไปในช่วงเวลากว่า 10 หลังเหตุการณ์ดังกล่าวว่าส่งผลอย่างไรต่อคนเหล่านั้นบ้าง
2003 เธอออกจากเบลารุสไปอาศัยอยู่ในอิตาลี, ฝรั่งเศสและเยอมัน
2013 กลับมาอาศัยในเบลารุส และพิมพ์ Second-hand Time 
ปีนี้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาวรรกรรม ก่อนที่รางวัลจะตกไปเป็นของอลิส มันโร (Alice Munro) แต่ปีเดียวกันนี้เธอได้รับรางวัล Peace Prize of German

2015 ได้รับรางวัลโนเบล
Don`t copy text!