Nuclear WAr
Nuclear WAr

Stanislav Petrov

สตานิสลาฟ เปตรอฟ (Станислав Евграфович Петров) เปตรอฟ เกิดวันที่ 7 กันยายน 1939 ในวลาดิวอสต๊อก, สหภาพโซเวียต  พ่อของเขาเป็นทหารผ่านศึกจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 ชื่อเยฟกราฟ (Yevgraf) โดยในตอนนั้นเขาทำหน้าที่ขับเครื่องบินรบ ส่วนแม่มีอาชีพเป็นนางพยาบาล เปตรอฟ จบการศึกษาจากสถาบันวิศวกรรมการบินทหาร (Kiev Military Aviation Engineering …

Stanislav Petrov

สตานิสลาฟ เปตรอฟ (Станислав Евграфович Петров) เปตรอฟ เกิดวันที่ 7 กันยายน 1939 ในวลาดิวอสต๊อก, สหภาพโซเวียต  พ่อของเขาเป็นทหารผ่านศึกจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 ชื่อเยฟกราฟ (Yevgraf) โดยในตอนนั้นเขาทำหน้าที่ขับเครื่องบินรบ ส่วนแม่มีอาชีพเป็นนางพยาบาล เปตรอฟ จบการศึกษาจากสถาบันวิศวกรรมการบินทหาร (Kiev Military Aviation Engineering …

Don`t copy text!