โอลาฟ บลานเก้   (Olaf Blanke) จำลอง OBE (Out of Body Experience) ในห้องแล็ป 1989 เข้าเรียนเตรียมแพทย์ที่มหาวิทยาลัยวิลเฮล์ม (Wilhelms University, Munster, Germany) 1990 ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่สถาบันเคมีสรีระศาสตร์ (Institute of Chemical Physiology) ที่ ม.วิลเฮล์ม 1991 ระหว่างปี 1991-1996 เขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฟรี (Free University) ในกรุงเบอร์ลิน, มหาวิทยาลัยปิแอร์-มารี คูรีย์ (Pierre et Marie Curie University) ในปารีส, และที่มหาวิทยาลัยเจนีวา (University of Geneva) ในสวิสเซอร์แลนด์ 1996 จบแพทย์จาก ม.ฟรี หลังจากนั้นได้ทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่คณะประสาทของมหาวิทยาลัย 1999 จบปริญญาเอกสรีระศาสตร์ระบบประสาท จาก ม.ฟรี 2002 ได้รับทุนวิจัย ไปทำวิจัยเกี่ยวกับการทำแผนที่การทำงานของสมองที่มหาวิทยาลัยเจนีวา ที่ห้องวิจัยผู้ป่วยลมชักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (Laboratory of Presurgical Epilipsy Evaluation) ซึ่งระหว่างที่ทำวิจัยอยู่ที่นี้ บลานเก้ พบว่าผู้ป่วยคนหนึ่ง เป็นหญิงที่มีอายุ 43 ปี ซึ่งป่วยด้วยอาการลมชัก ระหว่างที่พวกเขากำลังตรวจสอบสมองของผู้ป่วยด้วยอิเล็กโตรด บริเวณ Angular Gyrus ของสมองซีกขวา ผู้ป่วยบอกเขาว่าเธอมีความรู้สึกเหมือนจมลงไปในเตียงหรือตกจากที่สูง หลังจากนั้นบลานเก้ได้เพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้นเป็น 3.5 มิลลิแอมป์…