โอลาฟ บลานเก้   (Olaf Blanke)
จำลอง OBE (Out of Body Experience) ในห้องแล็ป

1989 เข้าเรียนเตรียมแพทย์ที่มหาวิทยาลัยวิลเฮล์ม (Wilhelms University, Munster, Germany)
1990 ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่สถาบันเคมีสรีระศาสตร์ (Institute of Chemical Physiology) ที่ ม.วิลเฮล์ม
1991 ระหว่างปี 1991-1996 เขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฟรี (Free University) ในกรุงเบอร์ลิน, มหาวิทยาลัยปิแอร์-มารี คูรีย์ (Pierre et Marie Curie University) ในปารีส, และที่มหาวิทยาลัยเจนีวา (University of Geneva) ในสวิสเซอร์แลนด์
1996 จบแพทย์จาก ม.ฟรี หลังจากนั้นได้ทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่คณะประสาทของมหาวิทยาลัย
1999 จบปริญญาเอกสรีระศาสตร์ระบบประสาท จาก ม.ฟรี
2002 ได้รับทุนวิจัย ไปทำวิจัยเกี่ยวกับการทำแผนที่การทำงานของสมองที่มหาวิทยาลัยเจนีวา ที่ห้องวิจัยผู้ป่วยลมชักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (Laboratory of Presurgical Epilipsy Evaluation) ซึ่งระหว่างที่ทำวิจัยอยู่ที่นี้ บลานเก้ พบว่าผู้ป่วยคนหนึ่ง เป็นหญิงที่มีอายุ 43 ปี ซึ่งป่วยด้วยอาการลมชัก ระหว่างที่พวกเขากำลังตรวจสอบสมองของผู้ป่วยด้วยอิเล็กโตรด บริเวณ Angular Gyrus ของสมองซีกขวา ผู้ป่วยบอกเขาว่าเธอมีความรู้สึกเหมือนจมลงไปในเตียงหรือตกจากที่สูง หลังจากนั้นบลานเก้ได้เพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้นเป็น 3.5 มิลลิแอมป์ ผู้ป่วยก็บอกเขาว่าเธอมองเห็นตัวเธอเองนอนอยู่บนเตียง แต่ว่าเห็นเฉพาะส่วนล่างของลำตัวลงไป ซึ่งแสดงว่าเธอเกิด OBEs (ความรู้สึกเหมือนว่าวิญญาณออกจากร่างแล้วมองเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่) ขึ้นได้ในห้องทดลอง
2003 ได้รับรางวัล Leenaards Price
2004 ได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ที่สถาบัน Brain Mind Institute, EPFL (Swiss Federal Institute of Technology) ในลัวซานน์ สวิสฯ
ได้รับรางวัล Pfizer prize
2015 แบลนเก้ แสดงการสร้าง “ผี” ในห้องทดลอง โดยให้ผู้ทดสอบบังคับแขนหุ่นยนต์ ซึ่งผู้ถูกทดสอบบังคับแขนของตัวเอง ในขณะที่แขนของหุ่นยนต์อีกอันด้านหลังของเขาจะเคลื่อนไหวตามการบังคับแขนของเขาและแตะกับด้านหลังของเขาเอง ผู้ถูกทดสอบจะมีความรู้สึกว่าเขากำลังบังคับแขนที่อยู่ด้านหลังเหมือนแขนตัวเอง แต่เมื่อแบลนเก้ ทำให้แขนหุ่นยนต์ด้านหลังตอบสนองช้ากว่าที่ถูกบังคับเล็กน้อย ผู้ทดสอบกลับมีความรู้สึกว่าด้านหลังของตัวเองนั้นมี “ผี” อยู่