Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Olaf Blanke

  โอลาฟ บลานเก้   (Olaf Blanke)
จำลอง OBE (Out of Body Experience) ในห้องแล็ป

1989 เข้าเรียนเตรียมแพทย์ที่มหาวิทยาลัยวิลเฮล์ม (Wilhelms University, Munster, Germany)
1990 ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่สถาบันเคมีสรีระศาสตร์ (Institute of Chemical Physiology) ที่ ม.วิลเฮล์ม
1991 ระหว่างปี 1991-1996 เขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฟรี (Free University) ในกรุงเบอร์ลิน, มหาวิทยาลัยปิแอร์-มารี คูรีย์ (Pierre et Marie Curie University) ในปารีส, และที่มหาวิทยาลัยเจนีวา (University of Geneva) ในสวิสเซอร์แลนด์
1996 จบแพทย์จาก ม.ฟรี หลังจากนั้นได้ทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่คณะประสาทของมหาวิทยาลัย
1999 จบปริญญาเอกสรีระศาสตร์ระบบประสาท จาก ม.ฟรี
2002 ได้รับทุนวิจัย ไปทำวิจัยเกี่ยวกับการทำแผนที่การทำงานของสมองที่มหาวิทยาลัยเจนีวา ที่ห้องวิจัยผู้ป่วยลมชักของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (Laboratory of Presurgical Epilipsy Evaluation) ซึ่งระหว่างที่ทำวิจัยอยู่ที่นี้ บลานเก้ พบว่าผู้ป่วยคนหนึ่ง เป็นหญิงที่มีอายุ 43 ปี ซึ่งป่วยด้วยอาการลมชัก ระหว่างที่พวกเขากำลังตรวจสอบสมองของผู้ป่วยด้วยอิเล็กโตรด บริเวณ Angular Gyrus ของสมองซีกขวา ผู้ป่วยบอกเขาว่าเธอมีความรู้สึกเหมือนจมลงไปในเตียงหรือตกจากที่สูง หลังจากนั้นบลานเก้ได้เพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้นเป็น 3.5 มิลลิแอมป์ ผู้ป่วยก็บอกเขาว่าเธอมองเห็นตัวเธอเองนอนอยู่บนเตียง แต่ว่าเห็นเฉพาะส่วนล่างของลำตัวลงไป ซึ่งแสดงว่าเธอเกิด OBEs (ความรู้สึกเหมือนว่าวิญญาณออกจากร่างแล้วมองเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่) ขึ้นได้ในห้องทดลอง
2003 ได้รับรางวัล Leenaards Price
2004 ได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ที่สถาบัน Brain Mind Institute, EPFL (Swiss Federal Institute of Technology) ในลัวซานน์ สวิสฯ
ได้รับรางวัล Pfizer prize
2015 แบลนเก้ แสดงการสร้าง “ผี” ในห้องทดลอง โดยให้ผู้ทดสอบบังคับแขนหุ่นยนต์ ซึ่งผู้ถูกทดสอบบังคับแขนของตัวเอง ในขณะที่แขนของหุ่นยนต์อีกอันด้านหลังของเขาจะเคลื่อนไหวตามการบังคับแขนของเขาและแตะกับด้านหลังของเขาเอง ผู้ถูกทดสอบจะมีความรู้สึกว่าเขากำลังบังคับแขนที่อยู่ด้านหลังเหมือนแขนตัวเอง แต่เมื่อแบลนเก้ ทำให้แขนหุ่นยนต์ด้านหลังตอบสนองช้ากว่าที่ถูกบังคับเล็กน้อย ผู้ทดสอบกลับมีความรู้สึกว่าด้านหลังของตัวเองนั้นมี “ผี” อยู่

Don`t copy text!