Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: russia 2045

  • Russia 2045 (Avatar)

    โครงการ รัสเซีย 2045 เป็นการริเริ่มเพื่อพัฒนาการวิจัยในการสร้างร่างกายมนุษย์เทียม โดยการรวมรวมนักวิทยาศาสตร์หลายแขนง โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมายภายใน  35 ปี ในการสร้าง ออกแบบร่างกายเสมือน ที่เป้าหมายสูงสุดเป็นร่างแบบโอโลแกรม(Body Hologram) ซึ่งจะถ่ายโอนเอาสมองของมนุษย์ปัจจุบันเข้าไป ร่างกายมนุษย์รุ่นใหม่ จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ ช่วยให้มนุษย์หลีกเลี่ยงการสูญพันธ์ในอนาคต www.2045.ru ดมิทรี อิชคอฟ (Дмитрий Ицков,Dmitry Itskov) เจ้าของบริษัท New Media Stars ประกาศเริ่มต้นโปรเจค รัสเซีย 2045 เป็นโครงการที่มีนักวิทยาศาสตร์หลายสาขามาร่วมมือกันในการพัฒนาร่างกายมนุษย์เทียมขึ้นมา เขาเรียกมันว่าเป็นร่าง Avatar เหมือนในภาพยนต์ แต่ว่าร่างกายนี้อาจจะเหมือนในหนังเรื่อง Surrogate มากกว่า ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่สมองคนลงไปได้ ผิวหนังเป็นภาพโฮโลแกรม โดยในอีกห้าปีข้างหน้า น่าจะได้เห็นตัวอย่างออกมาแล้ว ซึ่งร่างอวตารในรุ่นแรกจะควบคุมโดยสั่งการด้วยสมองของมนุษย์ จากนั้นระยะต่อไปของโครงการคือ การพยายามย้ายสมองเข้าไปอยู่ในร่างกายใหม่ ซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถมีอายุต่อไปได้อีกอย่างน้อย 200 ปี เป้าหมายระยะที่สามของโครงการนี้คือ การถ่ายโอน “จิตสำนึก” หรือจะเรียกว่า ความคิด หรือว่าวิญญาณก็ตามแต่ ลงไปอยู่ในร่างกายใหม่ เขาบอกว่า “ชัดเจนว่าโครงการนี้เสมือนกับอากาศธาตุ แต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ในสามหรือห้าปีข้างหน้า…

Don`t copy text!