สงครามเกาหลี  1910  29 สิงหาคม, สนธิสัญญาญี่ปุ่น-เกาหลี 1910 (Japan-Korea Treaty of 1910) ประกาศให้เกาหลีเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นได้ปกครองเกาหลีตั้งแต่นั้นมาจนกระทั้งสิ้นสุดสงครามโลก ครั้งที่ 2   ช่วงปี 1920s  คิม อิลซุง (Kim Il-sung) และกลุ่มชาตินิยมเกาหลีหลายกลุ่มเร่ิมทำสงครามกองโจรต่อต้านญี่ปุ่น 1943 พฤศจิกายน, การประชุมไคโร (Cairo Conference) จีน, สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ มีความเห็นร่วมกันว่าเกาหลีควรจะได้รับอิสระภาพ  1945 กุมภาพันธ์, การประชุมยาลต้า (Yalta Conference) , สตาลิน (Joseph Stalin) ผู้นำสหภาพโซเวียตให้คำมั่นกับฝ่ายสัมพันธมิตรว่าจะประกาศสงครามกับญี่ปุ่นภายในระยะเวลาสองสามเดือนหลังจากสถานการณ์สงครามโลกในยุโรปสงบลงแล้ว  ที่ประชุมยังมีความเห็นร่วมกันว่าจะรวมเกาหลีให้เป็นประเทศเดียว แต่ว่าไม่มีแผนการณ์ที่ชัดเจน 5 เมษายน, สหภาพโซเวียตยกเลิกข้อตกลงไม่รุกรานระหว่างกัน (Non-Agrression Pact) ที่ทำไว้กับประเทศญี่ปุ่น , ในสหรัฐฯ แฮร์รี่ ทรูแมน (Harry S. Truman) ขึ้นเป็นประธานาธิบดี คนที่ 33 25 กรกฏาคม, การประชุมพอตสดัม (Potsdam Conference)  สหรัฐฯ อังกฤษ และจีน ประกาศข้อเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามอย่างไม่มีเงื่อนไข 6 สิงหาคม, สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่เมืองฮิโรชิม่า (Hiroshima) 8 สิงหาคม, สหภาพโซเวียต, สหรัฐฯ ประกาศสงครามกับญี่ปุ่น สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่สองใส่เมืองนางาซากิ…