Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: System R

  • Edgar Codd

    เอ็ดการ์ ค๊อดด์ (Edgar Frank “Ted” Codd) Turing award 1981 จากผลงานการออกแบบ Relational Database  เอ็ดการ์ เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 1923 ในดอร์เซ็ต, อังกฤษ (Fortuneswell, Dorset, England) เขาเป็นลูกคนเล็กในพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคน พ่อของเขาทำโรงงานหนังสัตว์ ส่วนแม่เป็นครู  1930s เร่ิมเรียนหนังสือที่โรงเรียนประถมพูเล่ (Poole Grammar School)  1941 เข้าเรียนที่วิทยาลัยเอ็กเซ็กเตอร์, มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (Exeter College, Oxford) ทางด้านคณิตศาสตร์และเคมี  1942 ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 เขาสมัครเป็นนักบินให้กับกองบัญชาการชายฝั่งของกองทัพอากาศอังกฤษ (RAF Coastal Command) ซึ่งเขาได้ขับเครื่องบิน Sunderlands 1945 หลังสงครามโลก เอ็ดการ์ได้กลับมาเรียนต่อที่อ๊อกฟอร์ด 1948 เมื่อเรียนจบ เอ็ดการ์ได้ย้ายมาอยู่ในนิวยอร์ค และได้ทำงานเป็นเซลล์แมนกับบริษัท Macy’s…

  • Edgar Codd

    เอ็ดการ์ ค๊อดด์ (Edgar Frank “Ted” Codd) Turing award 1981 จากผลงานการออกแบบ Relational Database  เอ็ดการ์ เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 1923 ในดอร์เซ็ต, อังกฤษ (Fortuneswell, Dorset, England) เขาเป็นลูกคนเล็กในพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคน พ่อของเขาทำโรงงานหนังสัตว์ ส่วนแม่เป็นครู  1930s เร่ิมเรียนหนังสือที่โรงเรียนประถมพูเล่ (Poole Grammar School)  1941 เข้าเรียนที่วิทยาลัยเอ็กเซ็กเตอร์, มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (Exeter College, Oxford) ทางด้านคณิตศาสตร์และเคมี  1942 ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 เขาสมัครเป็นนักบินให้กับกองบัญชาการชายฝั่งของกองทัพอากาศอังกฤษ (RAF Coastal Command) ซึ่งเขาได้ขับเครื่องบิน Sunderlands 1945 หลังสงครามโลก เอ็ดการ์ได้กลับมาเรียนต่อที่อ๊อกฟอร์ด 1948 เมื่อเรียนจบ เอ็ดการ์ได้ย้ายมาอยู่ในนิวยอร์ค และได้ทำงานเป็นเซลล์แมนกับบริษัท Macy’s…

Don`t copy text!