Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: uncle fyodor

  • Eduard Uspensky

    เอ็ดดูอาร์ด นิโคล่า อัสเพนสกี (Элуард Никола Успенский) เขาเกิดในเยกอร์เยฟส์ก (Yegoryevsk) ในเขตมอสโคว์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 1937 ในช่วงสงครามโลก ครอบครัวของเขาย้ายไปอยู่ในแถบยูราล1944 อัสเพนสกี มาเรียนหนังสือในมอสโคว์ วิชาที่เขาถนัดคือคณิตศาสตร์ โดยได้รับใบประกาศรับรองความสามารถมากมายหลังจากจบมัธยม เขาเรียนต่อที่สถาบันการบินมอสโคว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในมหาวิทยาลับ เขาได้เข้าร่วมกับคณะละครของนักศึกษา(Student theatre) ซึ่งคณะละครมีการเดินทางออกไปทัวร์ในที่ต่างๆ ในประเทศด้วย พอถึงปีสุดท้ายอัสเพนสกี ก็เริ่มมีงานเขียนในหลากหลายประเภทออกมา ทั้งกาตูนย์ บทกวี เขาร่วมกับเพื่อนช่วยกันทำหนังสือกาตูนย์ และก็อ่านบทกวีสำหรับเด็กๆ พิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ Literary Gazette (Литературной газете) ผ่านทางรายการวิทยุชื่อรายการ Radio Nanny (Радионян) ซึ่งได้รับความนิยมมากจากเด็กๆ หลังจากเรียนจบ เขาเข้าทำงานที่โรงงานของกองทัพ แต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะลาออกมาในปี 1964 หลังจากนั้นจึงหาเลี้่้ยงตัวเองด้วยปากกา โดยเขียนเรื่องราวที่หลากหลายพิมพ์ลงในแม็กกาซีนและหนังสือพิมพ์หลายฉบับ1966 เขาเขียนเรืองเจ้าจรเข้ กีน่า และผองเพื่อน ( Crocodile Gena and his friends,Крокодил Гена и его друзья) กลายเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมและมันสร้างชื่อเสียงให้กับเขาจนเป็นที่รู้จัก1967 กาตูนย์เรื่องเชบูรัชก้า Cheburashka…

Don`t copy text!