The Ghent Altarpiece หรือ Adoration of the Mystic Lamb ,The Mystic Lamb , The Lamb of God (ดัชต์ Het Lam Gods) งานศิลปะที่ถูกขโมยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ภาพนี้ถูกเขียนโดยศิลปินชาวเฟลมิช (Flemish~ ผู้พูดภาษาดัตช์ ในเบลเยี่ยม) ตระกูล แวน อิคก์ (van Eyck) คือ ฮิวเบิร์ต (Hubert van Eyck) และ แจน (Jan van Eyck) โดยที่ฮิวเบิร์ต เป็นคนเริ่มลงมือเขียนภาพ The Mystic Lamb นี้ก่อนที่ แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปในปี 1426 ก่อนที่ภาพจะถูกเขียนเสร็จ แจน จึงได้รับหน้าที่เขียนภาพต่อจนสำเร็จ ผู้ว่าจ้างให้เขียนภาพนี้ เป็นชาวเมืองเกรนต์ ชื่อ อลิซาเบธ (Elisabeth Borluut) และ จูส (Joos Vijd) เพื่อที่จะนำไปติดตั้งที่โบสถ์ เซนต์ จอห์น (St. John church) ของเมืองเกรนต์  The Mystic Lamb เป็นภาพเขียนแบบ โพลิปติส (Polyptych ~ การแบ่งภาพเป็นช่องๆ ) ประกอบไปด้วยภาพเขียนทั้งหมด 24 ช่อง บนกรอบไม้ที่สามารถเปิดปิดได้ ทำให้มีภาพเขียนอยู่ทั้งสองด้าน โดยภาพขณะอยู่ในลักษณะเปิด ตรงกลางด้านบน เป้นภาพของพระเยชู…