Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Waffen SS

  • Operation Priboi

    ปฏิบัติการ “Priboi” เป็นการเนรเทศประชาชนในกลุ่มประเทศบอลติค (แลตเวีย ลิธัวเนีย เอสโทเนีย) ที่ให้การสนับสนุนนาซี ในช่วงสงครามโลก ไปยังค่ายกักกันในไซบีเรีย ปฏิบัติการเนรเทศครั้งใหญ่นี้เริ่มต้นในวันที่ 25 มีนาคม 1949 สำหรับคนในประเทศกลุ่มบอลติคที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ใช้วิธีการแบบกองโจร ในชื่อกลุ่ม “Forest Brothers” ซึ่งมีการประสานกับนาซีเยอรมันในการทำสงครามต่อต้านโซเวียต ปฎิบัติการนี้ดำเนินไปเพียง 4 วัน แต่ว่าก็มีคนจำนวนหลายพันถึงหลายหมื่นถูกจับ และส่งตัวขึ้นรถไฟไปยังจุดต่างๆ ในไซบีเรีย คาดว่ามีประชาชนประมาณ 9 หมื่นคนถูกอพยพไปในไซบีเรียนั้น เป็นการบังคับย้ายถิ่นฐาน แต่ไม่ใช่การส่งไปค่ายผู้ใช้แรงงาน หลังปฏิบัติการสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ 75 นายของโซเวียต ได้รับมอบเหรียญ Order of the Red Banner จากสตาลิน ซึ่งรวมนายวิคเตอร์ อบากุมอฟ (Viktor Abakumov) รัฐมนตรีความมั่นคง ผู้ลงนามคำสั่ง แต่เมื่อสตาลินเสียชีวิต คนเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ แต่บางส่วนก็เลือกอยู่ในไซบีเรียต่อไป  อย่าไรก็ตาม เหตุการณ์นี้มีความจริงสองส่วน คือ การเนรเทศครั้งนี้ มีผู้บริสุทธิ์ ติดร่างแหไปด้วย…

Don`t copy text!