Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Operation Priboi

ปฏิบัติการ “Priboi” เป็นการเนรเทศประชาชนในกลุ่มประเทศบอลติค (แลตเวีย ลิธัวเนีย เอสโทเนีย) ที่ให้การสนับสนุนนาซี ในช่วงสงครามโลก ไปยังค่ายกักกันในไซบีเรีย ปฏิบัติการเนรเทศครั้งใหญ่นี้เริ่มต้นในวันที่ 25 มีนาคม 1949 สำหรับคนในประเทศกลุ่มบอลติคที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ใช้วิธีการแบบกองโจร ในชื่อกลุ่ม “Forest Brothers” ซึ่งมีการประสานกับนาซีเยอรมันในการทำสงครามต่อต้านโซเวียต ปฎิบัติการนี้ดำเนินไปเพียง 4 วัน แต่ว่าก็มีคนจำนวนหลายพันถึงหลายหมื่นถูกจับ และส่งตัวขึ้นรถไฟไปยังจุดต่างๆ ในไซบีเรีย คาดว่ามีประชาชนประมาณ 9 หมื่นคนถูกอพยพไปในไซบีเรียนั้น เป็นการบังคับย้ายถิ่นฐาน แต่ไม่ใช่การส่งไปค่ายผู้ใช้แรงงาน หลังปฏิบัติการสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ 75 นายของโซเวียต ได้รับมอบเหรียญ Order of the Red Banner จากสตาลิน ซึ่งรวมนายวิคเตอร์ อบากุมอฟ (Viktor Abakumov) รัฐมนตรีความมั่นคง ผู้ลงนามคำสั่ง

แต่เมื่อสตาลินเสียชีวิต คนเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ แต่บางส่วนก็เลือกอยู่ในไซบีเรียต่อไป 

อย่าไรก็ตาม เหตุการณ์นี้มีความจริงสองส่วน คือ การเนรเทศครั้งนี้ มีผู้บริสุทธิ์ ติดร่างแหไปด้วย รวมถึงเด็กๆ ที่ต้องตามผู้ปกครองไป

ขณะเดียวกัน ในช่วงสงครามโลกนั้น ประชาชนจำนวนหนึ่งในบอลติค ก็เป็นพวกเดียวกับนาซีเยอรมัน อย่างกลุ่ม Waffen SS (15th, 19th Waffen SS) ในแลตเวีย ซึ่งทุกวันนี้ยังมีการเดินขบวนเฉลิมฉลอง และระลึกถึงปฏิบัติการร่วมกับนาซี  โดยตั้งวัน Legionnaires Day ทุกวันที่ 16 มีนาคม ทั้งที่ในยุโรปหลายประเทศการแสดงออกว่าเป็นนาซี นั้นผิดกฏหมาย

Don`t copy text!