Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Karakachan

  

 นายกรัฐมนตรีปูติน ได้รับสุนัขพันธ์ การากาจัน แชฟเฟริ์ด เป็นของขวัญจากบัลกาเรีย

การากาจัน เป็นสุนัขพันธ์ผสม ที่กำเนิดขึ้นในบัลกาเรีย แต่เพิ่งได้รับการรับรองสายพันธ์อย่างเป็นทางการ ในปี 2005เป็นสุนัขที่ฝึกให้ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ได้อย่างดี

Don`t copy text!