Journalist arrested in USA
Journalist arrested in USA

Journalist arrested in USA

  

นักข่าวของรัสเซียทูเดย์ แคริน ฟอร์ด (Kaelyn Forde) และช่างภาพ จอน คอนเวย์ ( Jon Conway) ถูกตำรวจสหรัฐจับกุมตัวระหว่างการไปทำข่าวการประท้วง หน้าฐานทัพฟอร์ทเบนนิ่ง ( Fort Benning military base) ในรัฐจอร์เจีย และถูกนำไปขั่งไว้ในเรือนจำ มันโคกี (Muscogee County Jail) 

สำหรับการประท้วงหน้าฐานทัพ ฟอร์ทเบนนิ่งของชาวสหรัฐเองนั้น เป็นเพราะประชาชนในพื้นที่คาดว่าเป็น ฐานทัพที่สหรัฐใช้ในการฝึกผู้ก่อการร้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!