Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Super Photon

25 ноября 2010 г. 16:02Невозможное возможно
Германские физики открыли абсолютно новый источник света, так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна, состоящий из фотонов. До недавнего времени, эксперты были уверены, что это невозможно.

Читать дальше…

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอน์น (Bonn University) ประเทศเยอรมัน ประกอบด้วย Yang Claress(Klars),Julian Schmitt, Dr. Frank Fevinger, and Professor Martin Weitz สามารถสร้างแหล่งกำเนิดแสงชนิดใหม่ได้

โดยการทำให้โฟตอน (อนุภาคของแสง) มีอุณหภูมิที่เย็นลง ซึ่งก่อนการค้นพบนี้จะเกิดขึ้น เราต่างคิดว่าการนำแสงไปแช่เย็นนั้นเป็นไปไม่ได้ซึ่งการแช่เย็นโฟตอนนั้น นำไปสู่สถานะที่เรียกว่า  Bose-Einstein condensate หรือ super-photon 
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดีย Satendra Nath Bose เป็นผู้ทำนายความเป้นไปได้ของสถานะของสสารนี้ไว้ตั้งแต่ปี 1924 และไอสไตน์ได้สนใจร่วมในการศึกษาสถานะ BEC คือการลดอุณหภูมิของอะตอมจนมีอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณภูมิศูนย์สมบูรณ์ (-237.15 *C หรือ 0 K)  อะตอมจึงเคลื่อนที่เข้าใกล้จนเกือบอยู่หรืออยู่ในระดับควอนตัมเดียวกัน  มีพฤติกรรมเหมือนเป็นก้อนเดียวกัน (แต่ไม่ได้รวมตัวกัน) จึงเกิดเป้นอนุภาค (หรือคลื่น) ขนาดใหญ่กว่าเดิม จึงเรียกกันว่า super-atom 1995  ได้มีการสร้าง super-atom ได้เป็นครั้งแรก โดย Eric Cornell และ Carl Wieman ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโด โดยการลดอุุณหภูมิของอะตอมก๊าซ rubidium จนเหลือ -170 นาโนเคลวิน ทั้งคู่ได้รับรางวัลโนเบลในปี 2001 จากผลงานนี้
แต่ว่า การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลับบอน์นในครั้งนี้ มีความแตกต่าง คือ การค้นพบในครั้งก่อนๆ นั้นไม่ได้มีการปล่อย “แสง" ออกมาได้เหมือนครั้งนี้ นี่เป็นการค้นพบแหล่งกำเนิดแสงใหม่ชนิดใหม่ครั้งแรกดร. Weitz อธิบายให้เข้าใจง่ายว่า "ปกติถ้าเราลดอุณหภูมิของแสงลง เช่นเมื่อเราปิดหลอดไฟ แสงจะค่อยๆ ลดความสว่างลงจากสีเหลือง กลายเป็นสีแดง และก็มืดสนิท ” หัวใจของการทดลองครั้งนี้ คือ ทำอย่างไรให้เมื่อลดอุณหภูมิของแสงลงแล้ว แสงจะไม่หายไป ซึ่งคำตอบก็คือ ทำให้แสงไม่หยุดเคลื่อนที่ การทดลองครั้งนี้ทำโดยใช้แผ่นกระจกสองอันคอยสะท้อนอนุภาคแสง
 

และผลจากปรากฏการณ์นี้ น่าจะสามารถทำไปพัฒนาอุปกรณ์อื่น ได้ เช่น การสร้างแสงเลเซอร์ ซึ่งปกติจะไม่สามารถสร้างได้ที่คลื่นแสงสั้น อย่าง UV,X-Ray  และถ้าทำได้ย่อมนำไปใช้ในการออกแบบชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้แสงเลเซอร์อุหภูมิต่ำในการรับส่งข้อมูลได้


Don`t copy text!