Dragon Twitter
Dragon Twitter

Dragon Twitter

รัฐบาลจีนเปิดให้บริการไมโครบล๊อกเกอร์เว็บ ที่คล้ายกับ ทวิตเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม สื่อตะวันตกต่างเรียกว่าเป็น Red Twitter ช่วงแรกยังให้บริการแค่ภาษาจีนกลาง

URL สำหรับ ทวิตเตอร์จีน คือ  http://t.sina.com.cn

Dragon Twitter, or western medias calls as Red Twitter. has been launched since 15 Dec. for Chinese people.  at url t.sina.com.cn 

Leave a Reply

Don`t copy text!