In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

ITER budget rejected

รัฐสภาแห่งสหภาพยุโรป (European Parliment) ปฏิเสธการอนุมัติงบประมาณจำนวน 1.4 พันล้าน ยูโร สำหรับอุดหนุนโครงการ ITER ในปีงบประมาณ  2012-2013 

ทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมประเทศสมาชิก (Member States) ให้การสนับสนุนในการผันเงินงบประมาณที่ค้างอยู่จำนวนนี้มาเพื่อสนับสนุนโครงการ ITER เมื่อเดือนกรกฏาคม

ทั้งนี้สภาให้เหตุผลว่าต้องการเงินสำรองไว้รับมือกับปัญหาทางการเงิน การปฏิเสธแผนครั้งนี้ทำให้ต้องไปทำแผนมาเสนอใหม่ในปีหน้า เพราะว่าการพิจารณางบประมาณในปีนี้จบลงแล้ว

โครงการ ITER เป็นโครงการวิจัยนิวเคลียร์แบบฟิวชั่น ซึ่งเป็นปฏิกริยาที่เกิดขึ้นเหมือนในดวงอาทิตย์ เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2008 และกินเวลาก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยงบประมาณเริ่มต้นที่วางแผนไว้อยู่ที่ 5 พันล้านยูโร โดยสหภาพยุโรปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโครงการ 45% ในขณะที่ประเทศ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริการ และรัสเซีย ออกค่าใช้จ่ายประเทศละ 9 เปอร์เซ้นต์


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!