Google Body Browser
Google Body Browser

Google Body Browser

กูเกิลนำเสนอแผนที่กายวิภาคของมนุษย์ เบต้่า (Lab) เรียกว่าBodyBrower  โดยให้ข้อมุลแบบ 3 มิติ ผู้ที่ใช้งานได้ จะต้องดาวโหลดเว็บบราเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุดก่อน หรือมีบราวเซอร์ที่สนับสนุน WebGL (Firefox 4.0b1  ,Safari with Snow Leopard)

WebGL พัฒนาโดย Khornos เป็นส่วนหนึ่งของภาษา HTML5 โดยเชื่อต่อผ่าน DOM  เพื่อการให้แสงแบบสามมิติ โดยพัฒนาบนพื้นฐานของกราฟฟิก OpenGL

Leave a Reply

Don`t copy text!