Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

New record mark over Lake Vostok

New record set on Lake Vostok

Tags: Lake Vostok , Antarctic, Sci-Tech, Commentary, World, Russia Kruglova L. 25.01.2011, 19:40 The world’s deepest ice crack over Lake Vostok in the Antarctic Region has reached the 3,700 metre-mark. Russian specialists are hopeful that they will be able to “unseal” the relict lake, which is covered under the 4 km thick ice before the end of this season. They will have to cover about 50 metres to achieve their goal. This water eco-system has remained isolated from the Earth atmosphere for millions of years. Deep drilling for the purpose of conducting a paleoclimatic research has been underway near the Vostok Station since the 70s of the last century, when nobody had any idea that such a lake did exist. The great geographic discovery of the last century, as scientists say, at first, was the brave hypothesis of the Russian glaciologist Zotikov, who initially assumed and then confirmed, with the help of his calculations, that there was a freshwater sea under the Sixth Continent’s ice cover since the thawing of the Antarctic ice continues non-stop due to ice thickness. Later his calculations were confirmed by the seismic research, by pilots’ observations, and also by satellite images. The polar researches have received the data providing information about the lake’s size and form, about the thickness of its ice cover, about the underwater relief, and about precipitation. In 1998, when water was only about 130 metres away, a deep drilling operation was suspended, because the world’s scientific community became concerned over the possible pollution of the relict lake. As a result, safe technologies were worked out in St. Petersburg, and in 2005 the works over Lake Vostok resumed. In October of 2007 a new break followed when an accident occurred at the depth of 3,668 metres. Читать далее Source: Voice of Russia.

รอยแตกบนเปลือกน้ำแข็งที่อยู่เหนือทะเลสาบว๊อคสต๊อก สร้างสถิติใหม่ มีความลึกลงไปแล้ว 3,700 เมตร นักวิทยาศาสตร์มีความหวังว่าอีกไม่นานจะสามารถเจาะเข้าไปถึงตัวทะเลสาบที่ถูกน้ำแข็งปกคลุมนี้ได้ ภายในปีนี้ซึ่งอยู่ที่ความลึก 4 กิโลเมตร  เพื่อนำตัวอย่างน้ำในทะเลสาบนี้มาศึกษา เนื่องจากทะเลสาบถูกน้ำแข็งปกคลุมมาหลายล้านปี ทำให้ไม่ถูกรบกวนจากโลกภายนอกและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในโลก ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องสภาวะอากาศและบรรยากาศของโลก ซึ่งเมื่อ 70 ปีก่อนไม่มีใครคิดว่าจะมีทะเลสาบอยู่ใต้น้ำแข็งจริงๆ นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องน้ำแข้ง(glaciologist) ชื่อ โซติกอฟ (Zotikov) เป็นผู้คิดสมมุติฐานเรื่องนี้ และต่อมาถึงมีการค้นพบว่ามีทะเลสาบซึ่งยังเป็นของเหลวสามารถอยู่ใต้ธารน้ำแข็งได้จริงๆ 
ในปี  1998 รัสเซียสามารถเจาะน้ำแข็งลงไปได้จนเหลือระยะทางอีก 130 เมตร แต่ว่ามีเสียงท้วงติงจากนานาชาติในเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดการบนเปื้อนจากสภาวะแวดล้อมภายนอกเข้าสู่โบราณสถานทางบรรยากาศวิทยานี้ จึงได้มีการระงับโครงการเอาไว้ก่อน เพื่อจะหาเทคโนโลยีในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว และกลับไปสร้างอุปกรณ์ดังกล่าวที่สถาบันนิวเคลียร์ฟิสิกข์แห่งเซนต์ปีเตอร์เบิร์กปี 2005 การทำงานในสถานีว๊อคสต๊อก ที่แอนตาร์ติกก้า ซึ่งตั้งเหนือทะเลสาบกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง จนเมื่อตุลาคม 2007 แต่ว่าเมื่อเจาะไปได้ที่ความลึก 3,668 เมตร ก็เกิดอุบัติเหตุให้ต้องหยุดชะงัก 
และการเจาะน้ำแข็งระหว่างปี 2010-2011 นี้ ในวันที่ 21 มกราคม 2011 ก็ได้ทำสถิติ ลงไปที่ความลึก 3,700 เมตรได้สำเร็จ
ซึ่ง ตร. วาเลรี ลูคิน หัวหน้าทีมสำรวจของรัสเซียในแอนตาร์ติก ก็หวังว่าจะสามารถเก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาได้ แต่ก็กล่าวว่าไม่มีใครคาดการณ์ได้ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครมีข้อมูลจริงของสถานะทางฟิสิกข์ของน้ำแข็งที่ความลึกระดับนี้มาก่อน

ทะเลสาบใต้น้ำแข็ง (Subglacial Lake)สามารถคงสถานะของเหลวเอาไว้ได้เนื่องจากความดันที่สูง ในปี 2009 มีการค้นพบทะเลสาบใต้พื้นน้ำแข็งกว่า 124 แห่งทะเลสาบ ว๊อคสต๊อค (Lake Vostok) มีขนาด 250*50 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบใต้นำ้แข็งที่ใหญ่ที่สุด ค้นพบในช่วงปี 1960s-70s
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Vostokhttp://en.wikipedia.org/wiki/Subglacial_lake

Don`t copy text!