The Silver Revolution
The Silver Revolution

The Silver Revolution

รัฐบาลจอร์เจียของนายมิคาอิล ซาคาซวิลิ (Mihail Saakashvili) ใช้กำลังตำรวจปราบจราจล เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มประชาชนผู้ประท้วง ราว 3,000 คน บริเวณจตุรัสเสรีภาพ (Freedom Square) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และถูกจับตัวไป 90 คน
ผู้ประท้วงเรียกการชุมนุมประท้วงนี้ว่า Silver Revolution ซึ่งหมายถึงผู้ประท้วงจำนวนมากเป็นผู้สูงอายุ มีผมขาว ซึ่งเรียกร้องให้รัฐเพิ่มเงินบำนาญสวัสดิการ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของพวกเขา และปัญหาการคอร์รัปชั่นของรัฐบาล ในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา มีท่าทีสนับสนุนการใช้กำลังสลายการชุมนุมของนายมิคาอิล เพราะเขาเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐ

Leave a Reply

Don`t copy text!