Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Ignitor Reactor

RIA NovostiRussia's national research center Kurchatov InstituteRussian, Italian scientists to discuss construction of Ignitor reactor 10:33 18/06/2011 Russian and Italian scientists will on June 20-21 discuss the possibility to construct Ignitor fusion reactor in Russia, the director of Russia’s national research center Kurchatov Institute said on Saturday.>> Other news of the day

รัสเซีย และอิตาลี กำลังเจรจากันที่จะสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ ฟิวชั่น (Fusion) ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเครื่อง Ignitor  Ignitor ออกแบบโดยมหาวิทยาลัย MIT โดย ศจ.บรูโน่ คอปปิ (Bruno Coppi) โดยใช้เวลาพัฒนามานานหลายสิบปีจากโครงการ Alcator fusion research program  ของเอ็มไอที

เครื่อง Ignitor คล่้ายกับเครื่อง Takamak  ชนิดหนึ่ง ที่ใช้สนามแม่เหล็ก และพลาสม่า (ก๊าซที่มีความร้อนสูง) ในการทำให้อะตอมของธาตุ รวมตัวกันเป็นอะตอมใหม่ที่ใหญ่กว่าและปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาก (ปฏิกริยาฟิวชั่น) โดยปกติแล้วจะเป็นอะตอมของ ดิวทีเลียม (Deutirium) และ (Tritium) ซึ่งเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจน ที่จะนำมาใช้ในปฏิกริยาฟิวชั่น

เครื่อง Ignitor มีขนาดใหญ่กว่าเครื่อง Alcator C-Mod (เครื่อง Takamak ตัวหนี่ง)ของเอ็มไอทีตอนนี้ประมาณสองเท่า โดยมีท่อรูปโดนัท(สำหรับสร้างสนามแม่เหล็ก) เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.3 เมตร ซึ่งขนาดเล็กกว่าโครงการ ITER ในฝรั่งเศส ที่สร้างเครื่องขนาด 6.2 เมตร ศจ.คอปปิ ทำงานร่วมกับกระทรวงวิจัยของอิตาลี (Italian Ministry of research) และสถาบัน เคอร์ชาตอฟ (Kurchatov Institute) ของรัสเซีย  ซึ่งรัสเซียมีแผนการที่จะสร้างเครื่อง Ignitor ดังกล่าวในเมือง ทรอตส์ก (Troitsk) ใกล้กับมอสโคว์ ณ. ที่ตั้งของศูนย์วิจัย Triniti (www.triniti.ru)
 

Don`t copy text!